כיצד למנוע אלימות בבי"ס? לקט פרסומים של פרופ' Nell Noddings

מאת: Nel Noddings

פרופסור Nell Noddings, פרופסור אמיריטוס באוניברסיטת סטנפורד היא כיום אחת ממובילות ההתחדשות של הפילוסופיה החינוכית בארה"ב. היא פרסמה כ200 מאמרים ו13 ספרים המעוררים עניין רב בקרב אנשי חינוך. בספריה ובהגותה ניכרים השפעות התקופה בה שימשה כמורה למתמטיקה ומחנכת בבתי ספר וכמפתחת תוכניות לימודים לבתי ספר. להלן כמה פרסומים נבחרים של פרופסור Noddings Nel אשר תגיע במיוחד לכינוס בנושא באלימות בחינוך שיערך במכון מופ"ת ב-11 בדצמבר 2005.

Nel Noddings. Happiness And Education, Cambridge University Press, 2003.

כיצד יכולים מחנכים בבתי הספר לתרום לחדוות היצירה ולאושר של ילדים. בספרה האחרון מסכמת פרופסור Nel Noddings את תפיסותיה החינוכיות ומצביעה על חשיבות יצירת אקלים אחר בביה"ס המפתח אצל הילדים סקרנות ועניין אינטלקטואלי. מחנכים בשיתוף ההורים צריכים לייצור אקלים אחר בביה"ס המעודד את הילדים לחקור ולהתפתח מבחינה אינטלקטואלית. צריך בשיתוף עם ההורים להתאים לילד את תחום העניין שלו.

Pace, Judith, "Education scholars' reflections on the implications of September 11th for curriculum", Educational Foundations, Winter 2002.

 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3971/is_200201/ai_n9063047/print

ראיון שנערך עם Nel Noddings בעקבות אירוע הטרור של מגדלי התאומים בספטמבר 2002 בארה"ב. מערכות החינוך בעולם ובארה"ב התמקדו בדברים הלא נכונים והזניחו לחלוטין את מרחב התפתחות של התלמידים. לדעתה, לא פועלות מערכות החינוך בארה"ב כדי למנוע אלימות ויש להשקיע הרבה יותר מאמצים בכיוון זה. יש לתת את הדעת יותר ויותר על ביסוס ההוראה על עקרונות ערכיים של מוסר וחינוך.

Noddings, N. "An ethic of caring and its implications for instructional arrangements." American Journal of Education, 96, (1988) 215-230

בכיתות לימוד בהם מחנכים עובדים על פי העקרונות האתיים של דאגה לתלמיד חווים התלמידים חוויה אחרת. במיוחד תלמידים המגיעים מסביבות סוציו-אקונומיות ותרבותיות שונות זקוקים לטיפוח של עניין ודאגה מצד מורים ומחנכים. מחנכים ומורים המפנימים אתיקה של דאגה לתלמידים מסביבות שונות תורמים לחיזוק תחושת הערך העצמי של התלמידים.

Nel Noddings, Carol Witherell (Editor). Stories Lives Tell: Narrative and Dialogue in Education , Teachers College Press, 1991.

הספר בעריכתה של Noddings הנה אחד מאבני היסוד של החשיבה החינוכית הליברלית בארה"ב. השקפותיה על חשיבות הדיאלוג בכיתה בתחומי הדעת השונים באים לידי ביטוי בכל פרקי הספר. עוברים כחוט השני בספר רעיונותיה החשובים המאמינים בקבלה של התלמיד על ידי המורה, יצירת סביבה תומכת, שימוש בנרטיבים ערכיים לטיפוח תחושת העניין וההזדהות של התלמידים בכיתה, וטיפוח נקודות החוזק של התלמידים במקום התמקדות במגרעותיו כפי שעושים מורים רבים.

Noddings, N. Caring: A feminine approach to ethics and moral education. Berkeley: University of California Press, 1984.

ערכים מוסריים של דאגה צריכים לוות את המורים בבית הספר בכל תכנון הפעילות החינוכית שלהם ולא רק בשעות מחנך בודדות. בכל העברה של חומר ותכנים בתחומי הדעת השונים יש ליצור תנאים של קבלת התלמידים וחשיבה על צמיחתו והתפתחותו בביה"ס. המורים צריכים לפעול כל הזמן לקירוב התלמידים ולעידוד שלהם לעבודת צוות ושיתוף עם תלמידים עמיתים אחרים. הוראה משמעותית פירושה לרקום מסכת של קשרים בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים ובין נושאי הלימוד.

Noddings, N. Excellence as a Guide to Educational Conversation , Stanford university yearbook, 1992.

 http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/92_docs/Noddings.HTM

מורים צריכים לדעת כי ניתן לטפח מצוינות בכיתה לא רק בדרך הישגית, אלא גם ביצירת דיאלוג עם התלמידים. ניתן לטפח מצוינות אצל תלמידים על ידי גילוי אכפתיות רבה יותר מצד המורים ועל כן חייבים לטפח את איכות החיים של התלמידים בכיתה ובביה"ס כדי למנוע אלימות וכדי לחזק את תחושת המצוינות של התלמידים מצוינות בחינוך פירושה גם הפיכת הכיתה למקום ידידותי לתלמיד ולא עוין המוביל לרגשי תסכול ולאלימות מודחקת אצל התלמיד.

Noddings, Nel . A Morally Defensible Mission for Schools in the 21st Century,  in Clinchy, Evans, (ed). Transforming Public Education: A New Course for America’s Future. (New York: Teachers College Press, 1997, pp. 27-37).

המשימה החינוכית של החברה בארה"ב היא לא להפוך את הילדים לראשונים עולם בתחומי המתמטיקה והמדעים, אלא לטפח אצלם שאיפה להשתלבות אמיתית בעבודות שונות תוך גילוי מצוינות בכל תחום כלשהו בחיים החברתיים והכלכליים. גישה מאוזנת זו המשולבת בדאגה ובאכפתיות לתלמיד בכיתה יש בה כדי להפחית אל האלימות בבתי הספר בארה"ב קשיים של תלמידים במתמטיקה ובמקצועות אחרים אינם צריכים להוביל אותו לתחושת חסר ערך המובילה בסופו של לאלימות מודחקת בביה"ס.

Nel Noddings. The Challenge to Care in Schools ,New York: Teachers’ College Press, 1992.
http://www.great-ideas.org/30-21.htm

בתי הספר, אמנם, מנסים להתחשב מדי פעם בצרכים האנושיים של התלמידים, אך הם עושים זאת בדרך כושלת ובגישה לא אוהדת כלפי התלמידים. בחלקה נוצרת הבעיה על ידי תכנית הלימודים הסמויה בבית הספר המשפיעה על המחנכים יותר מאשר אנו חושבים וגורמת בסופו של דבר לתסכול רב אצל התלמידים.

Noddings. N (Editor ).  Educating Citizens for Global Awareness. Teachers College Press (2005).

 קובץ מאמרים מעניין בעריכתה של Nel Noddings. המסר העיקרי בפרקי הספר הוא שיש לטפח אצל תלמידים בעולם ובארה"ב מודעות גלובלית רבה יותר לשונה ולשוני החברתי בעולמנו. למחנכים תפקיד מרכזי בטיפוח המודעות הגלובלית אצל התלמידים כמחסום לאותו רגש סמוי של עוינות כלפי השונה מאיתנו.

Noddings. N.  "Coping with Violence", Educational Theory, Spring, 2002 (vol. 52, no. 2). 
 http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational-Theory/Contents/2002_2.htm

הסוגיה החינוכית החשובה ביותר כיום בבתי הספר היא מניעה של רגשות תסכול המובילים לאלימות אצל תלמידים. מורים ומחנכים צריכים להבין מה הם שורשיה של האלימות וכיצד לשנות את התנאים בכיתה המצמיחים תסכול ואלימות אצל תלמידים.

רשימת ספריה של פרופסור Nel Noddings


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  בשלב זה ודאי לא ניתן להוסיף הרצאות לכן, לפחות ,כדאי לפנות לאגודת קורצ'אק בישראל שיציגו את כרכי המהדורה המדעית של כתבי קורצ'אקהגישה החינוכית של קורצ'אק עומדת בהלימה מלאה לגישתה של נל נודינגס, עמדה במבחן המציאות והיא נגישה לקהל העברי.

  פורסמה ב 08/11/2005 ע״י ד"ר יעל ברנהולץ

  רשמתי לעי

  פורסמה ב 08/11/2005 ע״י ד"ר יעל ברנהולץ

  שלום רבנא לשלוח חומר פרקטי/מעשי שדרכו יוכלו המורים להתמודד עם מכת האלימותסדנאות, עיצות,תרופות וכו"

  פורסמה ב 20/01/2007 ע״י חטיב נסר

  שלום חטיבניתן לחפש חומרים באתר מרכז המידע הבין-מכללתיhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 20/01/2007 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya