כיצד לחולל למידה רבת עוצמה? מיזוג כלי החשיבה של תורת האילוצים (T.O.C. Theory of constraints)

מקור:

Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education, Israel

ניסיון מעניין לעשות שימוש מקורי בכלי החשיבה הפרקטיים שמציעה תורת האילוצים בחינוך. הניסוי נעשה במסגרת קורסי חינוך במכללה להכשרת מורים. במסגרת קורסים אלו נחקר תהליך היישום של כלי החשיבה והשפעתם על הלומדים ועל מנחה הקורס.

התוכן הלימודי: הדגמת האסטרטגיה בקורס חלופות בהערכת הישגים, קורס בו נעשה שימוש בשלושה כלי חשיבה של תורת האילוצים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya