כיצד להקנות לסטודנטים תובנה על הטיה במחקר איכותני?

מאת: Beloo Mehra
מקור:
Bias in Qualitative Research: Voices from an Online Classroom
The Qualitative Report, Volume 7(1)

 
מאמר מעניין ורלבנטי למורי מורים המלמדים שיטות מחקר. המאמר מציג את הסוגיה של הטיה במחקר איכותני מנקודת המבט של מרצה המלמד שיטות מחקר בקורסים מתוקשבים.
מאמר רפלקטיבי זה בוחן את חשיבות הקניית מושגים של אובייקטיביות והטיה לסטודנטים הלומדים שיטות מחקר בסיבה מתוקשבת. בעוד מרבית החוקרים מודעים לסוגיות של אובייקטיביות והטיה בשיטות מחקר, הרי הסטודנטים והחוקרים המתחילים כלל אינם מודעים לחשיבות של אבחנות אלו ולכן יש צורך ללמד אותם בצורה שיטתית ומודעת את התובנה בנושא הטיה במחקר איכותני.
המחברת, המלמדת שיטות מחקר, מדגימה כיצד הקנתה לסטודנטים שלה את סוגיית ההטיה במחקר איכותני במסגרת הקורס המתוקשב שהעבירה באוניברסיטה בארה"ב.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya