כיצד להניע את המורים דרך הערכת המורה?

Tuytens, Melissa; Devos, Geert. "How to activate teachers through teacher evaluation? ", School Effectiveness & School Improvement, Vol. 25 Issue 4, p509-530.

קיים ספק כללי באם הערכת המורה יכולה לתרום להתפתחותם המקצועית של מורים. לאחרונה, הוכנסה הערכת מורה מבוססת סטנדרטים למדינות רבות על מנת לשפר את פרקטיקת ההוראה.

מחקר זה מעוניין לבחון אילו מאפיינים של הערכת מורים, מאפיינים פרוצדורליים, מאפיינים של מנהיגות ותכונות של מורים יכולים לעורר תפיסות של מורים לגבי התועלת שבמתן משוב ופעילויות של למידה מקצועית בהקשר של הערכת המורה.

נתונים כמותיים ואיכותניים נאספו מ-298 מורים ו-32 מנהלים מ-32 בתי ספר תיכוניים.

התוצאות מטפחות אופטימיות לגבי הערכת המורים, ומראות שהערכת המורים עשויה לדרבן מורים ליטול על עצמם פעילויות של למידה מקצועית כאשר הם תופסים את המשוב כשימושי.

מודגש התפקיד החשוב של מנהל בית הספר (הן באמצעות מנהיגות של הדרכה והן באמצעות מנהיגות של שינוי).

להשתתפות של המורים ולשיתוף פעולה עם המורים יש השפעה חיובית על ההערכה של המורה ועל התוצאות שלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya