כיצד לגרום לפרחי הוראה להפוך ל"טובים בטכנולוגיות המידע" בהוראת תחום הלימוד שלהם? ההשקפות של אנשי מקצוע מומחים

מאת: Terry Haydn

Terry Haydn. "How do you get pre-service teachers to become ‘good at ICT’ in their subject teaching? The views of expert practitioners", Technology, Pedagogy and Education, 31 Mar 2014.


המאמר מדווח על קו מסוים של התוצאות של התרומה האנגלית למחקר ההשוואתי של הארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי (Organisation for Economic Cooperation and Development), שכוון לפתח תובנות לגבי האופן שבו הקורסים שנלמדים בשלבים הראשוניים בהכשרת מורים מכינים את הסטודנטים להוראה להשתמש בטכנולוגיית המידע (ICT) באופן אפקטיבי בהוראה שלהם.

המאמר מחלץ ממערך נתונים רחב יותר את ההשקפות של אנשי מקצוע המזוהים/שזוהו כמסייעים בפיתוח מורים המסוגלים/יכולים להשתמש בטכנולוגיית המידע כדי להגביר את הלמידה בהוראת תחום הלימוד שלהם, וגם מה המשמעות של "להיות טוב בטכנולוגיית המידע" כמורה המלמד מקצוע/תחום לימוד .

אף על פי שחלק מהממצאים מאשרים מחקר שנערך במקום אחר לגבי החשיבות של מסגרות של ידע פדגוגי, טכנולוגי ותוכני (TPACK), היבטים אחרים של המחקר מטילים ספק בחלק מההנחות שנעשו לגבי הקליטה של מורים בתחום זה באנגליה, ולכך עשויות להיות לכך השלכות עבור הכשרה של פרחי הוראה במדינות אחרות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya