כיצד המסך השני משנה את דרך האינטראקציה והלמידה של אנשים: ההשפעות של שימוש במסך שני על עיבוד מידע

Shin, Dong-Hee; An, Hyeri; Kim, Jang Hyun. How the second screens change the way people interact and learn: the effects of second screen use on information processing. Interactive Learning Environments, Dec2016, Vol. 24 Issue 8, p2058-2079.

השימוש במסך שני יכול להגביר עיבוד מידע ואת ההוצאה לפועל של משימות חיפוש במשך זמן נתון. במחקר זה, המחברים בחנו את השינוי בתשומת הלב (attentional shift) של הלומד בין שני מסכים ומשימות משניות מבוקרות בסביבה של ריבוי משימות במדיה ואת השפעתה על תהליך הלמידה. בפרט, הם ניתחו כיצד ניתן לחקור אפקטים של למידה קוגניטיבית ורגשית בהתאם לתפקיד של סביבה זו.

נערך ניסוי בין נבדקי עם 69 משתתפים (שימוש סימולטני לעומת שימוש עוקב במסך שני במונחים של משימות משניות פתוחות לעומת סגורות). הממצאים הראו שהיה שוני גדול יותר באפקטים של למידה רגשית מאשר באפקטים של למידה קוגניטיבית אצל משתתפים שהשתמשו במסך שני.

במונחי אפקטים של למידה רגשית מוערכים (estimated) של ריבוי משימות במדיה, משתתפים שהיו מעורבים בשימוש עוקב הפגינו רמות חרדה נמוכות יותר ואמונות יכולת גבוהות יותר במהלך הלמידה בהשוואה למשתתפים שהיו מעורבים בשימוש סימולטני.

יתר על כן, נמצא אפקט אינטראקציה בשינוי תשומת הלב בין שני המסכים ובמשימות משניות מבוקרות של זיכרון זיהוי (recognition memory). תוצאות אלה מציינות ששינוי בתשומת לב ומשימות משניות מבוקרות הם מנבאים מרכזיים של אפקטים של למידה בסביבת ריבוי המשימות במדיה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשפעות של סוגי הרצאות שונות בווידאו על תשומת הלב, על הרגש, על העומס הקוגניטיבי ועל הביצוע בלמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya