כיצד בתי הספר היפניים בונים קהילה של למידה מקצועית על ידי חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה

Chichibu, Toshiya; Kihara, Toshiyuki. How Japanese schools build a professional learning community by lesson study, International Journal for Lesson and Learning Studies 2. 1 (2013): 12-25.מטרתו של מאמר זה היא להבהיר את התהליכים של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה ולהעריך את האפקטיביות שלהם בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים ביפן, באמצעות סקר בית ספרי שנערך על ידי המכון הלאומי למחקר של מדיניות חינוכית ביפן (National Institute for Educational Policy Research of Japan (NIER).

המחברים בחרו באופן רנדומלי 1000 בתי ספר יסודיים, 1000 חטיבות ביניים ו-500 בתי ספר תיכוניים ביפן.

הסקר בחן שיטות של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה, ואינדיקטורים של בניית קהילה ללמידה מקצועית באמצעות חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה, תקשורת קרובה בין המורים, הוראה באיכות גבוהה ואת ציוני המבחן של תלמידי בית הספר.

ממצאים

בהתבסס על נתוני הסקר שנערך בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, כמעט כל בתי הספר הקימו וועדה בית ספר, קבעו נושא למחקר, וקבעו לוח זמנים עבור חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה, וחקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה יושם בבית הספר באופן נרחב כך ששימש ככר לדו"ח של מחקר הפעולה.

מצד שני, כמעט כל בתי הספר התיכוניים יישמו את חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה, אבל כל חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה הוא בלתי תלוי ומיושם באופן ספציפי עבור ההתפתחות המקצועית של המורה האינדיבידואלי שלקח על עצמו את המחקר.
המחברים רואים בחקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה כדרך לסייע לקהילה של למידה מקצועית בבית הספר.

נמצאו קורלציות בין השיטות של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה לבין האינדיקטורים של קהילה של למידה מקצועית (PLC) בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים.

אולם האפקטיביות של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה שונה בין בתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים. 

הנתונים הסטטיסטיים של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים ביפן המוצגים כאן בפעם הראשונה, מדגימים את האפקטיביות של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה.


ראה גם :

העמקת ידע דיסציפלינארי של מורים בארה"ב: השתלמויות מבוססות חקר מערך השיעור היפאני

שיפור הוראת המתמטיקה דרך חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה: מודל תיאורטי והמקרה הצפון-אמריקאי
חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה: ההשפעה על הידע של המורים עבור הוראת המתמטיקה

בנייה שיתופית של מערכי-שיעור במתמטיקה על גבי פלטפורמת ויקי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya