כיצד אימהות ערביות משכילות בוחרות ספרים לילדיהן?

עאזם, א' ווייס, י' (2014). כיצד אימהות ערביות משכילות בוחרות ספרים לילדיהן? דפים, 58, 152-128.

המחקר המתואר במאמר זה נועד לבחון את סדר העדיפויות של אימהות ערביות בבחירת ספרים לילדיהן, וכן אם משתני רקע אישי ומקצועי משפיעים על הבחירה. זהו מחקר חלוץ באוכלוסייה הערבית בישראל, והוא נערך בשיטת המחקר הכמותי. המשתתפות במחקר, 131 אימהות, סטודנטיות להוראה במכון האקדמי הערבי בבית ברל, מילאו שלושה שאלונים: שאלון משתני רקע אישי ומקצועי, שאלון היגדים ושאלון קריטריונים.

הממצאים העלו כי הנשאלות בחרו ספרים לילדיהן על פי שישה קריטריונים (מהגבוה לנמוך): ספרות ילדים טובה, קליטות קלה, חושיות, יישומים בחיים ובגן, מסרים מורכבים וכלכלה. משתני הרקע האישי והמקצועי של המשתתפות לא תרמו להסבר הבחירה בקריטריונים, מלבד הגיל, שבו מצאו המחברים הבדלים מובהקים בין אימהות צעירות למבוגרות בשני קריטריונים: קליטות קלה וחושיות.

ראה גם:

תחום קריאת הספרים ע"י ילדים בעולם נקלע לאזור מצוקה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya