כוחה של הרשת החברתית בכיתה ו' תוך שימוש במערכת Edmodo

מאת: Mark Gleeson

Mark Gleeson. "The power of Social Networking in Grade 6 with Edmodo".


המחבר מתאר את השימוש במערכת Edmodo, יישום באינטרנט שנבנה במיוחד למורים ולמחנכים כרשת תקשורת חברתית ייעודית, מאפשר גם שיוך למעקב קבוצתי של מורים או תלמידים.

במאמר זה מציג המחבר דוגמאות של שלוש קבוצות תלמידים, עמן עבד תוך שימוש במערכת Edmodo: קבוצה אחת כוללת תלמידי כיתה ו' הלומדים בסדנת שירה על בלדות (Ballad Poetry), קבוצה של סדנת חקירה החוקרת את הנושא של התפרסות אורבנית
(Urban Sprawl ) וקבוצה של הבנת הנקרא הכוללת תלמידי כיתות ה-ו.

כל אחת מהקבוצות של תלמידי כיתה ו' מקושרת זו לזו ולמורה דרך קבוצה קטנה במערכת Edmodo בתוך הקבוצה העיקרית של הכיתה. השימוש בקבוצות קטנות איפשר למורים אחרים של הכיתה ליצור ולנהל בקלות קבוצות משלהם תוך גישה לתלמידים שלהם העובדים עם המחבר.

המחבר מצא שברגע שניתנה לתלמידים ההזדמנות להשתמש ברשת חברתית, הם הפכו למעורבים בלמידה. תלמידים שמעולם לא השתתפו בדיונים בכיתה שאלו פתאום שאלות והגיבו לשאלות מהמורה ומהתלמידים. תלמידים שלעתים נדירות מביעים דעות הפכו למעורבים בוויכוחים תוך העלאת קישורים לאתרי אינטרנט ולקטעי וידאו ב-Youtube כדי לגבות את עמדותיהם. תלמידים שבעבר התקשו להגיש עבודה בזמן מעלים תיקונים רבים למשימות לאחר קבלת משוב בזמן אמת, וזה חלק קטן מהתגובות שהמחבר והמורים קיבלו במהלך השבוע.

קבוצת החקירה של ההתפרסות העירונית

המחבר החל את סדנת החקירה בטקסט משותף המתאר את ההנחה הבסיסית של "התפרסות עירונית". הפעם, בניגוד לעבר, הוא איפשר לילדים לשבת עם המחשבים הניידים לידם בעודם קוראים את הטקסט. התלמידים יכלו להשתמש במערכת Edmodo כדי לשלוח תגובות, לשלוח דברים חדשים שלמדו מהטקסט ושאלות לגבי הטקסט. החופש להשתמש בטכנולוגיה ובסביבה טבעית של רשת חברתית צ'ט חברתי פתח עבור התלמידים ערוצי תקשורת שדרך הלימוד המסורתית באמצעות לוח וגיר ודיון בכיתה לא הצליחו לערב אותם בלמידה.

שאלה ששאל תלמיד אחד הובילה לתגובות רבות מתלמידים אחרים שהעמיקו את החקירה מעבר למטרות הראשוניות של המחבר. שאלות לגבי התוכן איפשרו לקבוצה להעלות מושגים חדשים כדי לחקור אותם בתוך נושא רחב יותר. כתוצאה מכך, תוך שלושה מפגשים, למחבר היו צוותים של ילדים החוקרים סוגיות של תחבורה ותנועה, גישה לכלים כמו חינוך ושירותי בית החולים והערות בעד ונגד ערים גדולות, כולם מבלי שהמחבר הציע אותם. המעורבות של התלמידים בלמידה התבטאה בהעלאת הם העלו קישורים משלהם לקטעי וידאו ב-Youtube של פוליטיקאים מקומיים המדברים על נושאים של התפשטות עירונית, Annotated Google Maps המראות מרחקים מפרברים מרוחקים לבתי החולים העירוניים, וקישורים למפות של רשתות רכבת כאשר דנו באופן מקוון באי השוויון של נסיעה ברכבת עבור חלק מהפרברים החיצוניים.

קבוצת השירה של הבלדות

כל התלמידים השתמשו בהזדמנות להעלות ניסיונות כתיבה משלהם למערכת Edmodo. במקרה זה לא הייתה אינטראקציה רבה בין התלמידים, אבל הם העריכו את המשוב שנתן המחבר לשאלותיהם ולניסיונות הכתיבה שלהם. כתוצאה מכך, חלק מהתלמידים העבירו למחבר טיוטות של גרסאות כתיבה שלהם כדי לקבל עליהן משוב ולאחר מכן הגיבו על כך בפוסטים ערוכים.
כמו כן התלמידים נקטו יוזמה והראו מעורבות בלמידה. לדוגמא, כאשר המורים התמהמהו בהעלאת הוראות שיתמכו בתלמידים בעת כתיבת הבלדה, אחת התלמידות החליטה להעלות קישור למדריך לימוד מקוון על בלדות, שהתלמידים מייד הגיבו לגביו.

קבוצת הבנת הנקרא

למחבר היו שתי מטרות עבור קבוצה זו. האחת הייתה תגובות מיידיות ומשוב משותף לגבי שאלות של הבנת הנקרא בפורום פתוח. המטרה האחרת הייתה לעודד הגהה ועריכה עצמאיות של עבודה דרך מאפיין המשימות (Assignments) של Edmodo.
הם החלו את העבודה הקבוצתית הזו בקריאה משותפת של מאמר מהעיתון, שעליו הילדים התבקשו להגיב ולהצדיק את הצהרותיהם באמצעות הבאת מובאות מהטקסט.

המאמר היה מקושר לקבוצת ה- Edmodo, וכך ניתנה לילדים גישה מהירה למאמר כדי לתת סימוכין מהטקסט והם יכלו להעתיק ולהדביק ציטטות כדי לגבות את טיעוניהם. על ידי העלאת תגובותיהם באופן מקוון, הילדים יכלו לאתגר זה את דעותיו של זה מיד, בין באמצעות מתן משוב מילולי בשיחה מקוונת ב-iWB או דרך העלאת תגובות במהלך המפגש הקבוצתי בבית הספר או אחריו, תוך המשכת הדיון המקוון בבית. השימוש ברשת החברתית מאפשר זמן חשיבה נוסף והזדמנות להוסיף לדעות שלך לאחר ששמעת מה שלאחרים יש לומר. זה מסייע לפתח רמת חשיבה עמוקה יותר ממה שמקבלים ממשימות חד פעמיות.

כמשימת מעקב, המחבר קבע להם משימה שעליהם להעבירה לו עד סוף השבוע. תוך שימשו במאפיין ה"משימות" (Assignments) של מערכת Edmodo, העבירו התלמידים למחבר את עבודתם. ובתגובה למשוב שקיבלו מהמחבר, העבירו כמעט כל התלמידים תיקון נוסף לטיוטה הראשונית. המחבר מאמין שיש להשתמש בכלים של עיבוד תמלילים בכל השלבים של תהליך הכתיבה מאחר וזה מעודד את התלמידים לערוך תיקונים, אם הם לא צריכים להשלים את השכתובים של טקסטים הכתובים בכתב יד. תפקיד המורה הוא לתת משוב בזמן אמת כך שהתלמידים יראו את הערך של הגשה מוקדמת ושל תיקונים רבים. כל התלמידים שהשתתפו יצרו עותק סופי ברמה המצופה.

מחשבות אחרונות

המחבר טוען כי חלק מההתאמה למושג של "למידה המאה ה-21 או למידה עכשווית" (21st Century Learning או Contemporary Learning ) הוא שימוש ברשת חברתית המהווה חלק מהוויה של התלמידים. המחבר משוכנע כי השימוש במערכת Edmodoבכיתה מחולל שינוי במעורבות התלמידים בלמידה, בהתבסס על ההתנסות שלו עם שלוש הקבוצות שתיאר במאמר.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם:

 מערכת מיקרובלוגים ייעודית לכיתה או קורס

Edmodo – Free Microblogging Site for Educators

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya