כאשר מורים לומדים כיצד לספק מבנה ללמידה באופן התומך באוטונומיה: יתרונות למורים ולתלמידיהם

Cheon, S. H., Reeve, J., & Vansteenkiste, M. (2020). When teachers learn how to provide classroom structure in an autonomy-supportive way: Benefits to teachers and their students. Teaching and Teacher Education, 90

להוראה תומכת באוטונומיה של תלמידים יש יתרונות רבים עבור תלמידים ומורים כאחד. פעולות הוראה התומכות באוטונומיה כוללות התייחסות לנקודת המבט של התלמידים, מתן בחירה, תמיכה בתחומי העניין וביוזמות של תלמידים, מתן רציונל לדרישות, הכרה ברגשות שליליים ושימוש בשפה מזמינה ולא כופה. כאשר מורים תומכים באוטונומיה, רמת העניין והמעורבות של תלמידיהם עולה, ההוראה של המורים יעילה יותר והם יותר שבעי רצון מעבודתם.

ואולם לעיתים, מורים חשים צורך לתת עדיפות למטרות ההוראה שלהם עצמם, כפי שעשוי לקרות כאשר תלמידים משיגים הישגים נמוכים, מתנתקים מהשיעור או מתנהגים בצורה לא רצויה. במצבים כאלה, ייתכן שמורים יעדיפו להבנות את הפעילות הלימודית בכיתה, למשל, על ידי העברת מסר ברור באשר לציפיותיהם ומתן משוב בונה. פעולות הוראה כאלה מספקות ללומדים מבנה ומאפשרות להם לחוות תחושת מסוגלות וביטחון עצמי.

המחקר הנוכחי בדק את התועלת של תוכנית התערבות שמטרתה ללמד את המורים כיצד ליישם בכיתתם אלמנטים של מבנה באופן שתומך באוטונומיה של תלמידיהם.

לתוכנית ההתערבות שלושה שלבים:

  1. המורים למדו כיצד לתמוך באוטונומיה של התלמידים על ידי התייחסות לנקודות המבט שלהם, מתן רציונל לדרישותיהם, נכונות לקבל ביטויים של רגשות שליליים ושימוש בשפה מזמינה.
  2. המורים למדו כיצד לבסס מבנה לפעילות בשיעור על ידי הבהרה של ציפיותיהם, הדרכת התלמידים שלב אחר שלב ומתן משוב.
  3. המורים למדו כיצד לספק לתלמידים היבטים ספציפיים של מבנה בדרך התומכת באוטונומיה שלהם.

הניסוי הראשון בדק את התועלת של תוכנית ההתערבות עבור המורים.

35 מורים לחינוך גופני הוקצו באופן אקראי לקבוצת הביקורת או לקבוצת ההתערבות. המורים ו-1,072 מבין תלמידיהם מילאו שאלונים בשלושה גלים: לפני תוכנית ההתערבות, מיד אחריה ולאחר כחמישה חודשים.

דירוגי התלמידים בקבוצת ההתערבות העידו על כך שהמורים בתוכנית ההתערבות אכן סיפקו להם מבנה ותמיכה באוטונומיה: בהשוואה בין דירוגי התלמידים בעיתויי המדידה השונים נמצאה עלייה בתפיסת התלמידים את התמיכה של מוריהם באוטונומיה וכן בתפיסת התלמידים את המבנה הלימודי שסיפקו המורים. עלייה זו לא נמצאה בקבוצת הביקורת.

בנוסף, המורים בקבוצת ההתערבות הראו עלייה ביעילות ההוראה, בתחושת הרווחה שלהם ובשביעות הרצון מעבודתם ומיחסיהם עם התלמידים.

הניסוי השני בדק את התועלת של תוכנית ההתערבות עבור התלמידים.

46 מורים לחינוך גופני הוקצו באופן אקראי לקבוצת הביקורת או לקבוצת ההתערבות. 3,123 תלמידים של מורים אלה מילאו שאלונים בארבעה גלים: לאחר החלק השני של תוכנית ההתערבות, לאחר סיומה של התוכנית, כחודש לאחר סיומה וכחמישה חודשים לאחר מכן.

בהשוואה לתלמידי המורים בקבוצת הביקורת, תלמידים למורים בקבוצת ההתערבות הראו שיפור גדול יותר במעורבותם בלמידה, בפיתוח מיומנויות, בציפייה שלהם לביצועים גבוהים ובנכונותם להמשיך ולעסוק בספורט בעתיד.

סיכום

במסגרת תוכנית התערבות למדו מורים כיצד לספק לתלמידיהם מבנה ללמידה באופן התומך באוטונומיה. בכך הם הצליחו לייצר יתרונות הן עבור עצמם והן עבור תלמידיהם.

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מוטיבציה ללמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya