ישעיהו ליבוביץ – השתמעויות חינוכיות מהגותו

מקור: אוחנה מיכאל (תש"ס). ישעיהו ליבוביץ – השתמעויות חינוכיות מהגותו, האוניברסיטה העברית, ירושלים

העבודה מאירה פן לא מוכר דיו, ואשר כמעט לא נחקר עד כה בהגותו של ישעהו ליבוביץ, פן שהוא ממרכיביה העיקריים, אם לא העיקרי והחשוב בכל פעילותו ההגותית ומשתקף בעליל בעשייתו הציבורית-פוליטית. מדובר בהשתמעויות החינוכיות אותן נבקש לדלות מתוך הגותו, תוך ניסיון "לתרגם" הגות לחינוך. בעבודה נעשה ניסיון לחשוף מתוך הקורפוס ההגותי של ליבוביץ תפיסה חינוכית אשר ציבור המחנכים וחוקרי החינוך בארץ ותפוצות יוכלו להידרש לה, לעסוק בה ולחקור אותה , לפרשה ולהתמודד עם תוכנה. כל זאת תוך בחינת בעייתיותה, מורכבותה וייחודה בשדה החינוך.

היסוד האיקונוקלסטי שבהגותו של ליבוביץ, היסוד "שובר הלוחות"  -  של כל הלוחות,  ומכללם אף "לוחות הברית" עצמם, שהרי לוחות אבן הם  - לא הותיר לו שום דבר בעל ערך, שאינו תלוי בערך אחר או בצורך זה או אחר בעולמו, מלבד הערך היחיד, אשר רק למענו מותר לעשות הכול, הוא ערך עבודת האלוהים.

בניסוח עקרונות ההגותיים ובהצגתם הוא מבקש לעורר את קהלו לפעילות שתכליתה להיתרגם לאחר מכן להתנהגות מעשית, שתגדיר באופן שונה את חייו. בשעה שעקרונות ורעיונות אלה עוטים עליהם מינוחים מתחום החינוך,שתכליתו שינוי האדם, הם הופכים לתיאוריה חינוכית שתכליתה להדריך גם איך יתאפשר שינוי זה.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya