ישיבות מורים מתוקשבות באינטרנט

ראו מאמר מלא בקובץ המצורף מימין
המסקנות מהיוזמות השונות של אותן ישיבות מורים ראשוניות באינטרנט - מלמדות כי דינאמיקה חברתית של ישיבות צוות מתקיימת גם במערכת מתוקשבת ללא קשר פנים-אל-פנים. מתברר כי השיח החברתי המתפתח בישיבות צוות באינטרנט, אינו נופל בדבר מהשיח המתקיים בישיבות הצוות הרגיל (כן, ואפשר אפילו לרכל באופן דו-צדדי באמצעות ה-instant messaging בין שני משתתפים). עוד נמצא, כי החיבור המיידי בין מערכת ה-OFFICE  של המורה בבית ובין הפלטפורמה הממוחשבת של הצוות הווירטואלי באינטרנט, מגביר את יעילות הישיבות. ניתן בקלות רבה יחסית, לנתב תוך כדי הישיבה מסמכים, הצעות קוריקולריות ומערכי שיעור, בין המורים לבין עצמם.
 
עד כמה מרכיבי המולטימדיה היו חיוניים להצלחת הישיבות המתוקשבות באינטרנט?
האם מורים המשתתפים בישיבות מתוקשבות זקוקים לתמונות ולקול על מנת להרגיש בנוח? הניסיון מורה כי לא בהכרח. מרבית המורים העדיפו לנהל את הישיבות באינטרנט ללא ליווי קול ותמונה אלא באמצעות הפורום הסינכרוני (הפועל בזמן אמיתי) וה-instant messaging .
לסיכום, בעולם מתוקשב שפותח במקור לניהול ידע בחברות ובתאגידים - יכולים גם מורי בתי הספר להשתלב ולהפיק תועלת רבה מאותם כלים ממוחשבים שבמקור תוכננו למהנדסים, אנשי פיתוח והיי-טק ולבטל כמעט כליל את המרחק בין שני העולמות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya