ירידה של 42% במספר מורי המחשבים בתוך עשור

מיה אפשטיין

מספר המורים למדעי המחשב בחינוך הממלכתי-עברי בישראל ירד ב-42% מ-1999 ועד היום, כך מתברר מדו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שמבוסס בעיקרו על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בחינוך הממלכתי-דתי צנח מספר המורים למחשבים ב-15.2%. המגזר היחידי שבו נרשמה עליה במספר המורים למחשבים הוא המגזר הערבי - שם נרשמה עליה של 50% בתוך עשור, כמו גם במספר המורים בכל שאר המקצועות הריאליים.

מספר המורים במקצועות הטכנולוגיים במגזר הערבי עלה בכ-165% ומספר המורים למתמטיקה עלה בכ-171%. מספר המורים לפיזיקה עלה ב-25%, מספר המורים לכימיה בכ-44% ומספר המורים לביולוגיה בכ-81.7%, נתונים מעודדים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.

לפי הדו"ח מספר המורים לכימיה בחינוך הממלכתי-עברי ירד בשיעור של כ-31%, מספר המורים לפיזיקה ירד ב-11.6%, מספר המורים לביולוגיה ירד ב-8.4% ומספר המורים במקצועות הטכנולוגיים ירד ב-5.2%. הענף היחיד שבו נרשמה עליה במספר המורים בעשור האחרון בחינוך הממלכתי-עברי הוא ענף המתמטיקה, בו עלה מספר המורים ב-67.3%.

למאמר בעיתון "הארץ"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya