יצירת קבוצה המבוססת על סגנונות למידה: האם זה יכול לשפר את עבודת הצוות של הסטודנטים?

Kyprianidou, Maria; Demetriadis, Stavros; Tsiatsos, Thrasyvoulos; Pombortsis, Andreas. " Group Formation Based on Learning Styles: Can It Improve Students' Teamwork?", Educational Technology Research and Development, v60 n1 p83-110 Feb 2012.


עבודה זו חוקרת את ההשפעה של יצירת קבוצה הטרוגנית המובלת על ידי מורה על עבודת הצוות של הסטודנטים, בהתבסס על סגנונות הלמידה של הסטודנטים.

חמישים סטודנטים ותיקים בעלי תואר ראשון השתתפו בקורס שהתבסס על הפרויקט וכלל שני מאפיינים ארגוניים עיקריים:
ראשית, מערכת רשת (PEGASUS) שפותחה כדי לסייע לסטודנטים לזהות את סגנונות הלמידה שלהם ולחלק אותם לקבוצות הטרוגניות.

שנית, פגישות של סיוע לקבוצה הוצגו כטכניקה לעזור לסטודנטים לחשוב על התכונות החזקות/חלשות שלהם ולהשתמש בתפקידים המתאימים בקבוצה.

שאלות המחקר התמקדו בעיקר בעמדות של הסטודנטים לגבי הגישה של יצירת קבוצה בהתבסס על סגנון הלמידה.

על ידי יישום שיטת מחקר איכותנית קודדו ההשקפות של הסטודנטים לגבי ההשפעה של המודעות לסגנונות ושל הטרוגניות הקבוצה על שיתוף הפעולה בקבוצה ועל התועלות האפשריות והחסרונות הקשורים לגישת קיבוץ המבוססת על סגנון למידה.

נתוני ההערכה חשפו שהסטודנטים התגברו יותר ויותר על ההסתייגויות הראשוניות שלהם לגבי השיטה החדשנית של יצירת קבוצה והפיקו מכך תועלת רבה מאחר וההטרוגניות של הסגנונות בתוך הקבוצה הדגישו את היותם משלימים ואת הפלורליזם בדרכי החשיבה של הסטודנטים.

מעל לכול, עבודה זו מספקת הוכחה לכך שניתן להקל על אימוץ תיאוריות לגבי סגנונות למידה בפועל על ידי מערכות אוטומטיות ליצירת קבוצה ופגישות תומכות לגבי סיוע לקבוצה שעוזרות להימנע מגישה טריוויאלית של שימוש בסגנונות למידה כדי לתייג את הסטודנטים.


קישור לתקציר המאמר במאגר ERIC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya