יצירת סקרנות ותפיסת חקר פתוח בהוראת הביולוגיה

מקור :
 
"Curiosity and open inquiry learning", Journal of Biological Education v. 41 no. 4 (Autumn 2007) p. 162-8
 
מאמר מעניין של ד"ר מיכל ציון ואירית שדה מאוניברסיטת בר-אילן על יצירת סקרנות ותפיסת חקר פתוח בהוראת הביולוגיה. בפתח המאמר מסבירות החוקרות כיצד תלמידי תיכון מבטאים ומפתחים סקרנות בלמידה ובהמשך מוצג חקר מקרה של תלמידי תיכון ישראליים הלומדים ביולוגיה מולקולארית בשיטת החקרהפתוח. המאמר מציג כמה וכמה מודלים שיש בהם כדי ליצור את הקשר בין שאלות הנשאלות והתפתחות הסקרנות ויכולת החקר של הלומדים. תהליך החקר הפתוח של התלמידים מבוסס על מודלים תיאורטיים אלו. עוד נמצא כי תלמידים סקרנים מבצעים את חקירתם בפרויקט תוך שימוש באותו מודל שיש בו את המרכיב הכי פחות ודאי, אך הוא צופן בחובו תהליך של חקר דינאמי.
 
המאמר המלא באנגלית מצורף מצד ימין.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya