יצירת סביבת למידה אופטימלית בכיתת המחשבים

יוחאי עופרן הוא חבר בסגל היחידה להוראה ולמידה של האוניברסיטה העברית, מרצה לשילוב טכנולוגיות בהוראה, ועוסק בהדרכת מורים; פינחס ברויאר הוא טכנאי מחשבים ורשתות בבתי ספר במטה בנימין

 

 כיצד אפשר למקסם את הלמידה בכיתת המחשבים של בית הספר? איך מונעים מתלמידים לשחק במחשב במקום להסתייע בו ללמידה? וכיצד אפשר לצמצם את ביקוריו התכופים של הטכנאי בכיתת המחשבים?

המונח "סביבת למידה ממוחשבת" מתקשר בדרך כלל אצל אנשי חינוך לתכנון ולפיתוח של יחידות הוראה. ממילא, כשמדברים על עיצוב של סביבה כזו נדרשים תחילה לשאלת הגישה הדידקטית (בכך למשל עוסקים בהרחבה פרופ' יורם עשת וד"ר רונן המר בספרם עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות).

אך חשוב להכיר בכך שהמחשב עצמו הוא סביבת למידה עצמאית אף בטרם הותקנה עליו תוכנה/לומדה כלשהי, וגם אותו יש להכשיר ללמידה מיטבית. שלא כמו בעיצוב של סביבות למידה אחרות, השאלה הראשונה במקרה זה היא טכנית במהותה וכמעט שאיננה מושפעת מתפיסות חינוכיות.

במאמר שלהלן הכותבים מציעים להחיל על מחשבי בית הספר הגדרות אחדות שיסייעו למורים במשימה הסבוכה: ניהול שיעור בכיתת מחשבים. הצעותיהם נוסו בבית הספר הניסויי ממ"ד כפר אדומים וזכו להצלחה מרבית. הן מבטיחות למורים את השקט הדרוש לניהול למידה בכיתת מחשבים ועוזרות להם להתפנות לעיקר: לעסוק בתוכן ובתהליכי הלמידה ולא לכלות את זמנם על תפעול טכני וענייני משמעת.

בבסיס המאמר ניצבת ההנחה שהמפתח לשימוש יעיל בטכנולוגיות לצורכי למידה נעוץ, במידה מרובה, באיכותם ובמידת התאמתם של הכלים הטכנולוגיים, ושעל ידי כמה פעולות פשוטות ניתן להכשיר את מחשבי בית הספר לשמש כלי טכנולוגי מתאים ואיכותי. מרבית הפעולות המוצעות במאמר הן הגדרות GPO (מדיניות קבוצתית - group policy) או כאלו הניתנות ליישום מלוח הבקרה.

במוסד שבהם ייושמו ההצעות חל גידול משמעותי בביקוש מצד מורים לשימוש בכיתת המחשבים, ובבד בבד הורגשה ירידה ברמת החרדה ובחוויות התסכול של מורים בתחילת דרכם המתוקשבת.

 המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

 ראו גם:

 מגוון כלים המאפשרים שליטה בהקרנת מצגת במחשבי תלמידים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אין קישור למאמר עצמו

    פורסמה ב 21/08/2022 ע״י חפציה בן ארצי
    מה דעתך?
yyya