יצירת מערכת ליווי רוחני בית-ספרית עבור פרחי הוראה בהכשרה ראשונית מבוססת בית ספר

Philpott, Carey. "Creating an in-school pastoral system for student teachers in school-based initial teacher education", Pastoral Care in Education, Mar2015, Vol. 33 Issue 1, p8-19.

התפתחויות אחרונות בהכשרה ראשונית להוראה מספקות מספר מודלים ממוקדי בית ספר. כפועל יוצא, פרחי הוראה יכולים לשהות עתה זמן ממושך יותר בבתי הספר מבעבר. בחלק מן המודלים הללו, פרחי ההוראה מהווים חלק ברור יותר מבית הספר כמוסד מאשר במקרה של מודלים המובלים יותר בידי אוניברסיטאות.

שינוי מיקום ה"בית" עבור פרחי ההוראה משמעו שלבתי ספר עשויה להיות אחריות מוגברת עבור צרכיהם הרוחניים. מאמר זה סוקר את הספרות המחקרית הקיימת לגבי מתח, חרדה, רגשות וזהות פרח ההוראה ביחס לשיבוצים בהכשרה ראשונית להוראה כדי לבחון אילו המלצות הועלו לגבי האופן שבו יש לענות על הצרכים הללו ועל מי מוטלת האחריות למענה.

נצמא כי ההמלצות קשורות לרוב לאוניברסיטאות המפתחות את המיומנויות ואת החוסן האישי והרגשי של פרחי ההוראה לפני תחילת השיבוצים בבתי הספר. בעוד שקיימת התייחסות לאחריות בית-ספרית, הדבר נפסק ברמת החונכים האישיים או שאין התייחסות מפורטת לגבי האופן שבו על בתי ספר כמוסדות לארגן את המענה שלהם.

המאמר בוחן את הספרות המעטה הקיימת לגבי האופן שבו בתי הספר צריכים לענות על הצרכים הרוחניים של המורים על מנת להציע עקרונות תכנון של מערכת ליווי רוחני עבור פרחי הוראה בהכשרה ראשונית להוראה מבוססת בית ספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya