יצירת לכידות בתוכניות הכשרת מורים בארה"ב : חקר מקרה של העיר ניו יורק

מקור וקרדיט :
 
Grossman, Pam; Hammerness, Karen M.; McDonald, Morva; Ronfeldt, Matt. "Constructing coherence: structural predictors of perceptions of coherence in NYC Teacher Education Programs." Journal of Teacher Education , September 1, 2008 . Vol. 59, No. 4, 273-287 (2008).
 
 
 
הדגש המחודש בארה"ב הניתן כיום לתחומי ההתנסות בשדה במסגרת הכשרת מורים הביאה גם לדיון מחודש לסוגיה של הקשר המבני בין מרכיבי תוכניות הכשרת המורים התיאורטיים והמעשיים. על רקע זה, בוחנים  פרופסור פאמלה גרוסמן ועמיתיה את סוגיית הלכידות בתוכניות הכשרת מורים בארה"ב. המחברים בוחנים את הקשר בין ההתנסות בשדה ובבתי הספר ובין מבנה הקורסים להכשרת המורים וגם מתייחסים לעמדות הסטודנטים לגבי הקשר בין הקורסים התיאורטיים והחזון הנלווה לבין תוצרי ההתנסות בפועל בבתי הספר. האם במהלך ההתנסות בביה"ס ניתנת לסטודנטים האפשרות ליישם את מה שלמדו ונחשפו בקורס עצמו. כלומר, האם נוצרה לכידות בין הקורסים התיאורטיים באוניברסיטה או המכללה לבין הדגשים ואיכות ההתנסות שלהם בשטח. המאמר מבוסס על ניתוח הנתונים של תוכניות הכשרת המורים בעיר ניו יורק והקשר ביניהן ובין ההתמחות המעשית בבתי הספר (Grossman, Pam; Hammerness, Karen M.; McDonald, Morva; Ronfeldt, Matt ).

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אודה לכם אם תשלחו לי את המאמר הנ"ל.

    פורסמה ב 07/12/2008 ע״י ד"ר טלמור רחל
    מה דעתך?
yyya