יצירת אינטראקציה לצורך למידה: תלקיטים דיגיטליים עבור קהילת למידה בקורס באוניברסיטה

מאת: Ina Blau

Blau, Ina, Mor, Nili and Neuthal, Tami. "Interacting for learning: Digital portfolios for a learning community in a university course", Learning, Media & Technology; Sep2013, Vol. 38 Issue 3, p241-255. 


החוקרות שייכות לאוניברסיטה הפתוחה בישראל

מחקר זה בוחן את האינטראקציות של הסטודנט בקהילת למידה המבוססת על בלוג בקורס באוניברסיטה.
בנוסף, מחקר זה בוחן את הדינמיקות של אינטראקציות קבוצתיות בסביבות אינדיבידואליות מבוססות בלוג בהשוואה לפעילויות לימודיות מבוססות wiki שיתופי.

קהילת למידה של 56 סטודנטים לתואר שני כתבה בלוגים פרטניים וסיכומים קבוצתיים שבועיים תוך שימוש בסביבת wiki.

הפוסטים נותחו על ידי זיהוי סוג התוכן של הפוסט וקידומים מפורשים של משוב, ועל ידי ספירת מספר התגובות בבלוג שנכתבו על ידי הבלוגר עצמו ומספר התגובות של אחרים לכל פוסט שהועלה בבלוג, שהתקבלו מהעמיתים שלמדו באותו קורס לעומת קבוצה לא מקוונת אחרת.

התוצאות מראות שבחירת הסוג המתאים של תוכן הפוסט (כלומר, שיתוף בהתנסויות יותר מאשר מתן מידע, קריאה באופן מפורש למתן משוב, ומתן תגובות של הבלוגר עצמו) הגדיל את האינטראקציה של הסטודנטים העמיתים בבלוג, מה שמסביר 51.4% מהשונות בתגובות הסטודנטים העמיתים.

אינטראקציות קבוצתיות דרך תגובות בבלוג, ללא אפשרות לשינוי התוכן של המגיבים בבלוגים, נראה כלא-פולשני ועורר אינטראקציות עם עמיתים באופן מקוון ולא מקוון.

לעומת זאת, עריכה של הטקסטים באמצעות wiki שיתופי בעל כותבים רבים הושפעה על ידי היכרות לא מקוונת קודמת עם הסטודנט.

התוצאות נידנו במונחים של אינטראקציות חברתיות ואמונות פדגוגיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya