יעילות קהילת למידה בית-ספרית של מורים למדעים וטבע בבית ספר יסודי

Mintzes, Joel J., Marcum, Bev, Messerschmidt-Yates, Christl, and Mark, Andrew. "Enhancing Self-Efficacy in Elementary Science Teaching With Professional Learning Communities", Journal of Science Teacher Education; Nov2013, Vol. 24 Issue 7, p1201-1218. 

מחקר זה בחן של את ההשפעות של קהילת למידה בית ספרית על המסוגלות העצמית של מורים למדעים וטבע בבית הספר היסודי.

בהתבסס על שיטות מחקר מעורבות, ועל מערך מחקר ניסויי עם קבוצת ביקורת, המחקר בחן שינויים במסוגלות העצמית האישית ובציפייה לתוצאות בקרב מורים שהשתתפו בקהילת למידה בית ספרית שאופיינה במעבדות הדגמה (Demonstration Laboratories), חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה וכנסים שנתיים (Summer Institutes).


נמצאו שינויים ניכרים לטובת קבוצת הניסוי בכל המדדים הכמותיים של מסוגלות עצמית.

ראיונות קליניים מובנים חשפו שהשינויים שנצפו יוחסו בעיקר לטווח רחב של (מומחיות) ישירה והתנסויות עקיפות כמו גם לחיזוק רגשי ולשכנוע חברתי.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya