ימי בית הספר : מנהלים מספרים

ישראל כ"ץ , תמר גרוס ( עורכים) . ימי בית הספר : מנהלים מספרים
אבני ראשה 2011
174 עמודים .

לא מעט נכתב על המתרחש בשדה החינוך . על פי רוב הכותבים הם חוקרים, הוגים ובעלי עניין בתחום. טקסטים מעטים מאד הם פרי עטם של העוסקים במלאכת החינוך. בקובץ זה נאספו בעיקר טקסטים שכתבו מנהלים של בתי ספר. הנרטיבים המובאים באסופה מאפשרים לקורא ללמוד על מלאכת הניהול מנקודת מבטם של המנהלים. הדברים הועלו במקור במפגשים של קבוצות כתיבה של מנהלים שהתקיימה ביוזמת תחום מחקר ופיתוח ב"אבני ראשה" – המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית. כל אחד מהמפגשים התקיים בין כותלי ביה"ס אחר, הכתיבה והדיון בה היו תהליך מתמשך במסגרתם. בתוך כך נערכו מפגשים אישיים משלמים של מנחי הקבוצה עם המנהלים הכותבים.

בפתח הספר מוצג מאמר מעניין של תמר גרוס (אחת מעורכות הספר) על "המתח בין שימור להתחדשות בבתי הספר : מקרה מבחן- ערב מועמדות לבית הספר". במאמר נטען כי "ערב המועמדות" הוא בבחינת "טקס מעבר" ובו בית הספר הוא מושא הטקס. תלמידות בית הספר מיוצגות כפי שנושאות בעול ההתחדשות ולעומתן המוסד מעוגן במסגרת החינוך. לפי חלוקה זו הנעשית ב"ערב המועמדות", בית הספר הוא ארגון שבו ניכר המתח שבין "החדש" ובין "המסורת". 

מאמר פותח נוסף הוא של האחד מעורכי האסופה , ישראל כ"ץ " מנהיגות בעין הסערה" עניינו של מאמר זה הוא בבירור הצירוף של ניהול ומנהיגות בארגונים בכלל ובמערכות חינוך בפרט.

מתוך סקירת הספרות מאירת העיניים שמציג ישראל כ"ץ בפתח האסופה ראוי לציין את מחקרם של שמיר ועילם ( Shamir and Eilam , 2005). הם סבורים כי מנהיגות אוטנטית יכולה לתת מענה לצורך לפתח מנהלים להיות מנהיגים , מתוך קשירת ידע כללי עם למידה אישית. הדבר ייעשה בהמרת המענה האוניברסלי הסטנדרטי המוכן מראש בחקירה של סיפר החיים האישי של ממלא תפקיד המנהיגות . בתוך כך ייווצרו תנאים שבהם יוכל לברר ולפתח מושג עצמי-מנהיגותי רלוונטי משלו, המעוגן בסיפורי חיים- דהיינו בחוויית מפתח של נושא המשרה עצמו. יש בכך תמיכה בתפיסה נרטיבית של החיים הארגוניים, שערכה הרב ברור כיום יותר ויותר , כולל בתחום החינוך (ברונר, 2000). הבנה שמנהיגות היא גם דרך לרקום יחד סיפור שהוא אישי וקולקטיבי כאחת. סיפור על השפעה ועל מושפעות, על דמויות מפתח המשפיעות על מהלך החיים, על האופן שבו באה לידי ביטוי התנועה שבין חלום למציאות.
מרבית הנרטיבים של מנהלי בתי הספר  באסופה זו הם מרתקים והם חושפים את החוויות שגיבשו את התנסותם הקודמת כילדים, כלומדים וכמורים בבתי הספר בהם למדו.

עורכי האסופה ישראל כ"ץ ותמר גרוס הם המנחים של סדנת המנהלים שהעביר מכון "צפנת" – מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני עבור מכון "אבני ראשה".

.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הנושא מאוד מעניין. אשמח מאוד לקרוא את כל המאמר.

    פורסמה ב 21/01/2012 ע״י כהן עטרה
    מה דעתך?
yyya