ילקוט הלשון למכללות לחינוך

ילקוט הלשון למכללות לחינוך
 
מבחר מאמרים בעברית החדשה ובהוראת הלשון
לובה חרל”פ, גילה שילה (ריכוז והבאה לדפוס)
מכון מופ"ת 2011
ילקוט מאמרים זה הוא מיזם של "פורום מרכזי לימודי לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך" המתקיים זה שנים במכון מופ"ת. בהמשך לילקוט קודם של מאמרים מכוננים שיצא בשנת תשל"ז (בעריכת א' צלמון, משרד החינוך והתרבות – המחלקה להכשרת עובדי הוראה), מובא עתה לפני הסטודנטים במכללות מבחר חדש של מחקרים עדכניים בעברית החדשה ובהוראת הלשון.
בילקוט שלושה עשר מאמרים שנתפרסמו בכתבי עת או בקובצי מאמרים בשנים האחרונות. המאמרים נחלקים לשישה שערים: (1) תצורה, תחביר, מילון; נורמה ותקניות (2) סמנטיקה (3) לשון הספרות וחקר הסגנון (4) שיח ורטוריקה (5) לשון וחברה; לשון ותקשורת (6) הוראת הלשון. נוסף על המאמרים המתפרסמים בשלמותם, בכל שער מופיעות הצעות "לקריאה נוספת". המאמרים נבחרו הודות להתאמתם לתכנית הלימודים בלשון העברית במכללות לחינוך (בלימודי היסוד ובהתמחות) ולעיסוקם בבעיות היסוד של תחום החקר.
מעבר לתועלת המקווה של ילקוט זה בהכשרת הסטודנטים במכללות לחינוך יש בו כדי לענות על צורכיהם של אנשי מקצוע ומשכילים המתעניינים במחקר העברית החדשה בדורנו.

תוכן עניינים ומבוא
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya