ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל – סקירת ביקורת

טייכמן, מ' (דצמבר, 2014). "טקסט חובה", ביקורת ספר. הד החינוך, פ"ט(2), 114.

עמנואל גרופר ושלמה רומי (עורכים) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל: כרך א: תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה, מכון מופ"ת, 2014

הוצאתו לאור של ספר זה, כרך ראשון מבין שניים, בעריכתם של ד"ר עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי בסיועה של ד"ר מירב סלקובסקי, ראויה להתקבל בברכה על ידי כל העוסקים בתחום של ילדים ונוער במצבי סיכון — החל בקובעי מדיניות חברתית וחינוכית וכלה במדריכים לקידום נוער, עובדים במוסדות לילדים ולנוער, חוקרים, מרצים במכללות ובאוניברסיטאות, מורים וסטודנטים. הערכתי נתונה למכון מופ"ת ולעומדים בראשו על נכונותם להוציא לאור ספר רב היקף זה. העורכים קיבלו על עצמם מטלה נכבדה: להציג לקורא פנורמה מקיפה ומאורגנת של ידע מעודכן, מבוסס מחקר, בתחום ילדים ונוער במצבי סיכון.

חשיבותו הרבה של הספר מקבלת משנה תוקף לנוכח הידוע לנו על שיעורי הילדים והנוער במצבי סיכון בישראל: מאות אלפים נתונים בדרגות שונות של סיכון. המועצה הלאומית לשלום הילד מדווחת כי מבין יותר מ־400 אלף ילדים ונוער המוּכרים לשירותים החברתיים, יותר מ־300 אלף הם בסיכון ישיר ומתוכם קרוב ל־100 אלף מתבגרים. בשנים האחרונות נעשתה עבודה חשובה לריכוז המידע על ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה בישראל. הדוח החשוב והמרכזי, שהוגש לממשלת ישראל, הוא דוח הוועדה בראשותו של פרופ' הלל שמיד מהאוניברסיטה העברית (דוח ועדת שמיד 2006). נתונים נוספים על נוער בסיכון ובמצוקה אפשר לדלות מניירות עמדה שהוגשו לכנסת ישראל ולוועדותיה; מהסקרים האפידמיולוגיים של הרשות הלאומית למלחמה באלכוהול ובסמים; מדוחות משטרת ישראל; ומפרסומים ומאתרי האינטרנט של עמותות שונות, כגון על"ם, אפש"ר, אל־סם ואחרות.

הכרך מורכב משלושה שערים: השער הראשון — "ההתפתחות והחזון של תחום העבודה החינוכית־טיפולית עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל ובעולם". שער זה, הכולל שלושה פרקים וריאיון עם פרופ' אמריטוס חיים אדלר, ממניחי היסודות לתחום, מהווה את התשתית העיונית לספר על כל שעריו. את הפרק הפותח כתבו ד"ר גרופר, ד"ר סלקובסקי ופרופ' רומי, והוא מציג הגדרות, בסיס תאורטי־עיוני, גישות מרכזיות בתחום בארץ ובעולם והתפתחות של התחום לאורך השנים. הפרק השני, של פרופ' וינקלר מהאוניברסיטה ע"ש פרידריך שילר בגרמניה, מציג את המהות הפילוסופית של העשייה החינוכית־טיפולית. הפרק שלישי, של ד"ר גרופר, מתמקד בהיבט הכלכלי של העבודה החינוכית־טיפולית ובהשפעותיה על ההתפתחות המקצועית הן של התחום עצמו והן של העוסקים במלאכה.

השער השני — "מאפייני אוכלוסיות של ילדים ומתבגרים במצבי סיכון" — מורכב משבעה פרקים עדכניים במכלול נושאים המתארים את אוכלוסיות היעד המגוונות, לדוגמה: הפרק שכתבה ד"ר עציון דן בטיפולוגיה, כלומר במיון לקבוצות, של נוער במצבי סיכון בישראל; הפרק של ד"ר קלי עוסק במאפייני סיכון בקרב מתבגרים חרדים; והפרק של ד"ר אלאסד אלהוזייל עוסק במתבגרות בחברה הבדווית.

השער השלישי — "תוכני ליבה בעבודה חינוכית־טיפולית עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון ומצוקה" — כולל שמונה פרקים העוסקים בנושאים כגון התנהגויות סיכון בקרב נוער (ד"ר בוני־נוח), אלימות ובריונות באינטרנט (ד"ר היימן וד"ר אולניק־שמש), דיאלוג בחברה מרובת תרבויות (ד"ר המנחם), הפנימייה החינוכית כמנוף לשיקום ערכי (ד"ר שמאי ז"ל) ועוד.

הכרך הראשון של "ילדים ומתבגרים במצבי סיכון" הוא אסופה מקיפה של מאמרים בתחומים מרכזיים בעבודה עם ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל, ספר שרצוי שישמש טקסט חובה לתלמידים ולמשתלמים בתחום, ואף לעובדי מערכת החינוך, לחוקרים ולמרצים. אני ממתין לראות את הכרך השני של ספר זה, שישלים את הכרך הנוכחי.

ומבלי מילת ביקורת לא אמלא את חובתי: הספר חסר מפתח שמות ונושאים. כספר שאמור לשמש חוקרים, מרצים, סטודנטים ואנשי שדה, אני ממליץ שלקראת הוצאתו לאור של הכרך השני יצורפו מפתחות מלאים לשני הכרכים.

מאיר טייכמן הוא פרופ' אמריטוס בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל וראש התכנית לתואר שני בקידום נוער במכללה האקדמית בית ברל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya