ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט


מקור וקרדיט :
הכנסת, מרכז המחקר והמידע , 23 במאי 2011
כתיבה: אתי וייסבלאי

ראה קובץ מצ"ב מצד שמאל


מסמך של מרכז המידע והמחקר בכנסת שנכתב לקראת דיון בוועדה לזכויות הילד של הכנסת בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב בנושא "ילדים נתפסים ברשת – ילדי דור ה'פייסבוק'". במסמך מוצג רקע על רשתות חברתיות באינטרנט ונתונים על השימוש של ילדים בהן, עמדות ומחקרים על השפעת השימוש ברשתות חברתיות באינטרנט על ילדים ובני נוער ועל הסיכונים הכרוכים בו, כגון חשיפה לעבריינות מין ול"פגיעה מקוונת" (Cyber Bullying), ומידע על פעולות הסדרה עצמית ועל פעולות של גורמים ממשלתיים להגנה על ילדים ובני נוער המשתמשים ברשתות חברתיות באינטרנט.

מן המסמך עולות הנקודות העיקריות האלה:
• רשת חברתית היא אתר אינטרנט המבוסס בדרך כלל על מידע אישי אמיתי ומאפשר למשתמשים בו ליצור פרופילים אישיים, לתקשר עם בעלי פרופילים אחרים, להעלות לרשת תכנים ולהשתמש ביישומים דוגמת משחקים. יש אתרי רשתות חברתיות רבים, והם מציעים למשתמשים בהם אפשרויות מגוונות לפי מאפייניהם.

• במחקרים שנערכו בארה"ב ובאירופה נמצא כי 60% עד 75% מן הילדים בני ה-9 או יותר משתמשים ברשתות חברתיות, ושיעורם מגיע ליותר מ-80% בגיל ההתבגרות המאוחר. בישראל טרם נערך מחקר אקדמי מקיף על השימוש של ילדים ברשתות חברתיות. לפי סקרים, 91% מבני הנוער הגולשים באינטרנט בקרב האוכלוסייה היהודית חברים ברשת חברתית, ובני הנוער ייחדו 3.8 שעות ביום בממוצע לגלישה ברשת חברתית. השימוש ברשתות החברתיות הוא הפעילות העיקרית של רבע מבני ה-9-7, מחצית מבני ה-12-10, שני-שלישים מבני ה-15-13 ושלושה-רבעים מבני ה-18-16.

• יש יתרונות רבים לשימוש ברשתות חברתיות בעבור ילדים ובני נוער. אפשר להשתמש בהן לצורכי למידה, יצירה וביטוי עצמי, התנסות בגיבוש זהות, בניית רשת של קשרים חברתיים ופיתוחה ויצירת תחושת שייכות והערכה חברתית. עם זאת, המאפיינים המיוחדים של השימוש ברשתות חברתיות עשויים להעמיד את בני הנוער והילדים המשתמשים בהן בפני סכנות, ובהן חשיפה לעבריינות מין ברשת החברתית ו"פגיעה מקוונת".

• במחקרים נמצא כי הסיכון לשידול מיני באמצעות רשתות חברתיות דומה לסיכון בסוגים אחרים של תקשורת מקוונת. השימוש ברשת חברתית מעלה את הסיכוי ליצירת קשר עם אדם לא מוכר ולפגישה עמו, 11% ממי שיצרו קשר עם אדם לא מוכר או נפגשו עמו דיווחו כי הוטרדו באופן כלשהו מקשר זה.

• "פגיעה מקוונת" מוגדרת כפעילות תוקפנית מכוונת וגלויה שמטרתה לפגוע באדם אחר באמצעות האינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים. לפגיעה מקוונת יש השלכות פסיכולוגיות, חברתיות ורגשיות שעלולות להיות קשות מההשלכות של אלימות פנים-אל-פנים. במחקרים העוסקים בפגיעה מקוונת נמצא כי ילדים ובני נוער שמשתמשים ברשתות חברתיות נתונים בסיכון מוגבר לפגיעה מקוונת. שיעור בני הנוער שנחשפו לפגיעה מקוונת נע בין 6% ל-32%, על-פי הגדרת הפגיעה בכל אחד מן המחקרים. בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2009 פגיעה מקוונת מוגדרת כאירוע אלימות חמור המחייב דיווח ותגובה הולמת.

• רשתות חברתיות רבות חתמו בשנת 2009 על עקרונות לרשתות חברתיות בטוחות יותר. בהסכם זה הרשתות התחייבו לתת לגולשים בהן כלים להגנה מפני סיכונים, להתמודדות עמם ולדיווח עליהם. עם זאת, השימוש בכלים אלו תלוי בדיווח אמיתי על גיל המשתמש ודורש מודעות ומעורבות של הגולשים והוריהם.

הפעילות הממשלתית להגנה על ילדים ובני נוער המשתמשים ברשתות חברתיות נעשית במסגרת הפעילות להגנה על ילדים ובני נוער באינטרנט. היא מתמקדת בעיקר בפעילות חינוכית לתלמידים, למורים ובמידה מסוימת גם להורים. משרד החינוך פועל לניסוח הנחיות להתנהלות בתי-ספר, מורים ותלמידים ברשתות חברתיות.

• הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים פרסמה בדצמבר 2010 טיוטת כללי אתיקה והתנהגות לבעלי מאגרים האוספים מידע על קטינים, המתייחסים גם לאתרי אינטרנט. לפי טיוטת הכללים יחול, בין השאר, איסור על איסוף מידע אודות ילד מתחת לגיל 14 ללא הסכמה הורית.

• המשטרה מטפלת במספר קטן מאוד של תיקים שנפתחו בגין עבירות מין באינטרנט או פגיעה מקוונת, ומקיימת מעת לעת פעילות יזומה ברשתות חברתיות. משרד התקשורת עוסק כיום בתכנון אתר אינטרנט ממשלתי בנושא הגנה על ילדים ובני נוער באינטרנט; המשרד הצהיר על כוונתו להקים אתר כזה כבר בשנת 2009.

ראה קובץ מצ"ב מצד שמאל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya