ילדים בראש המחנה : ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית

ילדים בראש המחנה
ילדות ונעורים בעתות משבר ותמורה חברתית
יעל דר, טל קוגמן, יהודית שטיימן (עורכות), הוצאת מכון מופ"ת 2010 .
 
בשיתוף עם דור לדור – קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות
נקודת המוצא של קובץ מאמרים זה היא ש"ילדוּת" ו"נעורים" הם מושגים מרכזיים בסדר היום מודרני, וכי לא ניתן לדון באידיאולוגיות המודרניות הגדולות ובתהליכים המהפכניים, במשברים ובתמורות התרבותיות שחלו בשלוש המאות האחרונות, מבלי להזדקק להם.
אסופת מאמרים זו מתמקדת בילדים ובנערים, יהודים בעיקר, ובתפקידים החברתיים והתרבותיים שהוטלו עליהם בעתות משבר ובתקופות של תמורה ושל שינוי.  בצד התפקידים המעשיים והסימבוליים שהוכתבו "מלמעלה", נבחנים גם תפקידים דוריים שגובשו "מלמטה", בקרב הצעירים, בינם לבין עצמם.
לכתיבת המאמרים
חברו חוקרים מדיסציפלינות שונות, ופתחו פתח לדיון מגוון ועשיר בתחום ענף זה.
ספר אחר שנכתב ע"י אותן עורכות:             ברוח הזמן: החזרת ספרות ילדים להקשרה ההיסטורי-תרבותי
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya