יכולת אבחונית של מורים: מודל תהליך המסביר את אבחון התנהגות הלמידה באמצעות תרחישים

מאת: Julia Klug

Klug, Julia; Bruder, Simone; Kelava, Augustin; Spiel, Christiane; Schmitz, Bernhard. "Diagnostic competence of teachers: A process model that accounts for diagnosing learning behavior tested by means of a case scenario", Teaching & Teacher Education; Feb2013, Vol. 30, p38-46.אבחון של התנהגות למידה הוא אחד ממשימות המרכזיות של המורים.

עד כה נחקר הדיוק בשיפוטים של המורים לגבי הישגי התלמידים , אך לא תהליך האבחון עצמו.

במחקר זה, ננקטת פרספקטיבה חדשה על ידי פיתוח ובחינה של מודל תלת-ממדי המתאר את התהליך של אבחון התנהגות למידה בתוך מדגם של 23 משתתפים.

המודל קיבל תוקף על ידי האבחונים בפועל שנעשו על המשתתפים בתרחישים.

המודל מספק התאמה טובה ומעקב אחר שלבי המודל מוביל לאבחונים מדויקים יותר.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya