יכולות מורים מבעד לפריזמה של מחקר חינוכי

Peklaj, Cirila. "Teacher Competencies through the Prism of Educational Research", CEPS Journal , 2015, Vol. 5 Issue 3, p183-204.

המאמר מתמקד ביכולות מורים כגורם עיקרי המשפיע על למידת תלמידים. בסופו של דבר, כל הניסיונות לשפר את החינוך מתכנסים במורה ובאיכות עבודתו/ה עם התלמידים.

המורים יכולים להבנות את סוג סביבת הלמידה אשר תקדם או תעכב למידה באמצעות שיטות ההוראה, התקשורת וניהול הכיתה שלהם.

מטרת המאמר היא לנתח את ספרות המחקר אודות יעילות חינוכית על מנת לברור את יכולות המורים החשובות ביותר הקשורות להישגי תלמידים.

במאמר פותח מודל של יכולות מורים המשמש כמסגרת להבנת ההשפעות הסינרגטיות של יכולות מורים על הישגים דרך קידום תהליכים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים.

במאמר מתוארות יכולות המורים המשפיעות על כל אחד מהתהליכים הללו ומוסברת השפעתן על הישגי התלמידים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

הוראה, יותר מאשר מורים, כדרך לקראת שיפור ההוראה בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya