יישום של למידה מאותגרת בעיות – מחוון עצמי למורים המתמודדים עם דרך למידה זו


מורים או מרצים המעוניינים לשלב את שיטת הלמידה מאותגרת הבעיות בכיתות או בקורסים שלהם יוכלו להיעזר במחוון מועיל שיסייע להם ביצירת המעורבות הנכונה של הלומדים בתהליך. המחוון המיועד לרפלקציה עצמית והכוונה של המורים הניגשים לתהליך הPBL מונה את השיקולים העיקריים אותם יש לקחת בחשבון כגון השאלות המנחות בתהליך למידת הPBL , האם תכני הלימוד יוצרים העמקה של הלמידה, איך בודקים את התרומה של תלמידים השותפים בצוות למידת PBL? האם הידע שצברו הלומדים משתקף ובא לידי ביטוי בפלטפורמת הלמידה המתוקשבת המתעדת את התהליך והידע שצברו ? האם בלמידת החקר שהוצגה בפני התלמידים הבעיה היא אכן בעיה אותנטית ?

למאמר
PBL? Am I Doing it Right?

ראה גם :
השפעת למידה מאותגרת בעיות (PBL) על גישות תלמידים כלפי מדע, כישורי פתרון בעיות ותחושת הקהילה בכתה

מה לומדים התלמידים בלמידה המבוססת על פתרון בעיות ( PBL) : ניתוח התהליך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya