יישום למידה פעילה בקורס מקוון בהכשרת מורים

Brown, Amber L. "Implementing Active Learning in an Online Teacher Education Course", American Journal of Distance Education, Vol. 28 Issue 3, p170-182.

המטרה של פרויקט זה הייתה להעריך קורס מקוון בהתפתחות הילד, שבו הוחדרו אסטרטגיות של למידה פעילה.

פרחי ההוראה שלמדו את הקורס הזה היו מורים לעתיד בבית ספר יסודי המבקשים ללמוד לתעודת הכשרה להוראה של ילדים בגיל הגן עד כיתה ו'.

שישים ואחד אנשים נרשמו לחלק המסורתי של הוראה פנים אל פנים של הקורס, וחמישים וארבעה אנשים נרשמו לחלק המקוון של אותו הקורס.

הפוסטים של הדיון המקוון והיומנים הרפלקטיביים נותחו כדי לקבוע את השימוש של פרחי הוראה במיומנויות חשיבה מסדר גבוה יותר.

השליטה בתוכן הקורס נמדדה באמצעות הציונים הסופיים בקורס.

התוצאות הראו שלא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות בהישגיות הכוללת, אבל נראה הבדל מובהק בשימוש בחשיבה מסדר גבוה יותר.

פרחי ההוראה שלמדו את השיעור המקוון הראו עלייה ניכרת בשימוש בחשיבה מסדר גבוה יותר מתחילת הקורס ועד סופו; אולם, אלה שלמדו את הקורס בלמידה פנים אל פנים לא הראו עלייה מעין זו.

בנוסף, נמצא מתאם חיובי בין חשיבה מסדר גבוה יותר עבור כל פרחי ההוראה במחקר לבין הישגיות גדולה יותר בקורס.

לבסוף, פרחי ההוראה בקורס המקוון התנסו בחשיבה מהסדר הגבוה ביותר כאשר הם העלו פוסטים ללוח של הדיון המקוון.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

חשיבה ביקורתית בלימוד מקוון לעומת לימוד פנים אל פנים בחינוך הגבוה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya