יישום טכנולוגיית המידע (ICT) בהכשרת מורים בישראל

Olzan Goldstein. "ICT Implementation in Teacher Education in Israel"


אף על פי ששילוב מחשבים במערכת החינוך החל בישראל לפני כ-30 שנים, השינויים המשמעותיים התרחשו החל משנת 1992 כאשר הפרויקט הלאומי "מחר 98'" הוקם על ידי "הוועדה לחינוך מדעי וטכנולוגי בישראל".

שילוב טכנולוגיית המידע (ICT) בהכשרת המורים בישראל כלל הקמת תשתית, פיתוח של מדיניות רגולטורית כדי לפקח על המימון, ייזום של פיתוח מקצועי של מורי מורים, התאמת תכנית הלימודים כך שתענה על הצרכים של פרחי ההוראה, תמיכה בפרויקטים חדשניים במכללות, ולבסוף, הערכת התהליך (Goldstein et al., 2011a).

למרות ההתקדמות המשמעותית שהושגה במכללות לחינוך, נמצא כי התכניות להכשרת מורים לא סיפקו לפרחי ההוראה את היכולות ואת המיומנויות המתאימות כדי ללמד בעזרת טכנולוגיה בכיתות.

כמחצית מפרחי ההוראה סיימו את לימודיהם ללא התנסות מעשית בשילוב טכנולוגיית המידע בהוראה (Goldstein et al., 2011b).

בשנת 2011, משרד החינוך השיק יוזמה לאומית של הפיכת הכשרת המורים כך שתענה על הדרישות של המאה ה-21, תוך שימת דגש על הצורך לפתח מיומנויות המתאימות למאה ה-21: אוריינות של טכנולוגיית המידע (ICT), חשיבה ביקורתית, חקירה ופתרון בעיות, למידה המוכוונת באופן עצמאי, תקשורת ועבודת צוות, ואתיקה וקיברנטיקה.

המחלקה להכשרת מורים הציעה תכנית יישום בת שלוש שנים שכוונה לפיתוח חדשנות פדגוגית ומיומנויות הוראה מתאימות, יכולות לניהול ידע ולמידה תוך שימוש בפלטפורמות מודרניות, והכנת מורי המחר להוביל את צוות בית הספר בשילוב של טכנולוגיית המידע.

התכנית כוללת תקצוב המכללות על בסיס תחרותי בהתאם לתכניות שלהן בטכנולוגיית המידע, הכשרת סגל ההוראה, שינוי תכנית הלימודים, ומבחן הסמכה עבור הבוגרים להוכחת מומחיותם בשילוב טכנולוגיית המידע בהוראה, כולל התמחות בהוראה.


ראה גם:
תמונת מצב של הכשרת פרחי הוראה להוראה מתוקשבת בארבע מכללות חינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya