יישום והטמעת תכנית לימודים בביוטכנולוגיה המבוססת על משחק

Eastwood, Jennifer L. Sadler, Troy D. "Teachers' implementation of a game-based biotechnology curriculum." Computers & Education; Aug 2013, Vol. 66, p11-24, 14p


מחקרים בחינוך הראו שמשחקי מחשב יכולים לשמש כסביבות למידה רבות עוצמה, למרות שמורים קלטו ועברו הרבה מכשולים בדרך לשימוש במשחקים ככלי הוראה.

במחקר זה, נבדקו ההטמעה והתפיסה של יחידת לימוד הכוללת את המשחק (Mission Biotech (MBt ומערכת חומרי למידה תומכת, אצל שלושה מורי מדעים. יחידת הלימוד תוכננה באופן שתוכל לספק מסלול רב ערוצי למורים כדי שיוכלו להתאים ולשנות חומרי למידה ולהטמיע תכניות המבוססות על הסביבות והמטרות המיוחדות של הכיתות שלהם.

כדי להבין איך מורים בודדים משתמשים, תופסים ועושים רפלקציה על יחידת ה-MBt וההטמעה שלה, עורכי המחקר החליטו לבחור שלושה חקרי מקרה הכוללים תצפיות בכתות וראיונות של המורים.

הממצאים כללו הרבה קווי דמיון משותפים בין המורים, כמו, אימוץ והתאמת פעילויות לנורמות והתנסויות של הכיתות, ערך גבוה ניתן למקורות ולתמיכה, היתרון של המשחק במתן התנסויות, שבדרך כלל נמצאות מעבר להישג ידם של תלמידים, והתייחסות לניצול יעיל של הזמן. סממן מיוחד לשוני בין המורים התגלה ביישומים בתכנון ובהתפתחות המקצועית בתכנון תכניות לימודים המבוססות על משחקים. לדוגמה, המחקר הראה שמורים צריכים תמיכה בביצוע אינטגרציה וביצירת קשר מפורש בין המשחק לבין חומרי הלמידה התומכים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya