יישום "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל":תכנית M. Teach במכללות


ר. טלמור , ר. לידור ח. קופרמינץ ב. פרסקו , נ. פייגין   יישום "המתווים המנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל":תכנית M. Teach במכללות," בתוך : הכינוס הבינלאומי מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי ( מכללת לוינסקי דצמבר 2012 ).

המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט
החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
המכללה האקדמית בית ברל

מטרות המחקר הייתה לבחון כיצד גובשה התכנית (M. Teach) החדשה , כיצד היא מיושמת במכללות וכיצד היא נתפסת בקרב ראשי , התכנית בהשוואה לתכניות להכשרת אקדמאים. הקשיים העיקריים בגיבוש ויישום התכנית החדשה היו אדמיניסטרטיביים- ביורוקרטים, קשיים הקשורים לתכנים של התכנית וקשיים בשילוב הסגל הקיים בהוראה המשתתפים במחקר, כלי המחקר וניתוח הנתונים: בשנת הלימודים תשע"ב נערכו ארבעה ראיונות חצי מובנים עם ראשי התכניות בארבע המכללות שבהן מתקיימת התכנית: שלושה באמצעות הטלפון ואחד פנים אל פנים. המרואיינות נשאלו על הקשיים שבהם נתקלו בגיבוש ובהפעלת התכנית, מקומה של התכנית בהכשרת המורים וההבדלים בינה לבין התכניות להכשרת אקדמאים. כמו כן נבדקה חלוקת השעות של כל אחד מרכיבי הלימודים בתכניות בכל אחת מהמכללות, ונערכה השוואה בין חלוקת השעות בתכניות המכללות לבין החלוקה המוצעת במתווים החדשים.

הממצאים: הקשיים העיקריים בגיבוש ויישום התכנית החדשה היו אדמיניסטרטיביים- ביורוקרטים, קשיים הקשורים לתכנים של התכנית וקשיים בשילוב הסגל הקיים בהוראה. בהקשר לחלוקת השעות בין מרכיבי הלימודים נמצא כי בכל ארבע המכללות מספר השעות לקבלת התואר זהה – 33 ש"ש לתעודת הוראה במקצוע אחד - ותואם את הנדרש בתכנית המתווים. גם ברכיבים של מתודולוגיה מחקרית וסמינריונים מספר השעות זהה בין המכללות ותואם את הנדרש בתכנית המתווים. הבדלים בין המכללות נמצאו ברכיבי החינוך, הפדגוגיה והמתודיקה וההתנסות בהוראה. נראה שטווח האפשרויות הרחב יחסית בתכנית המתווים אפשר לכל מכללה לחלק את השעות בין הרכיבים השונים בצורה שונה, יחד עם זאת כולן שומרות על המסגרת המחייבת. המרואיינות ציינו שלושה תחומים שבהם יש הבדלים בין התכנית החדשה לתכנית להכשרת אקדמאיים: התכנים, הסטודנטים והסגל. לדעתם שתי התכניות ימשיכו להתקיים זו לצד זו.

תקציר ההרצאה מצורף בטור המידע משמאל ( "חומרים נוספים" ) .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya