יישום הוראה-למידה במדיה חברתית מקוונת

רותם, אברום ועידית אבני. " יישום הוראה-למידה במדיה חברתית מקוונת". ביטאון מכון מופ"ת, גיליון 46. אב תשע"א – אוגוסט 2011. עמ' 42- 46.

סיכום עיקרי המאמר :

תיאור האתגר

הטמעת מדיה חברתית במערכת החינוך לעומת הטמעתה בתרבות של ארגון עסקי-ציבורי כלשהו מציבה אתגר ייחודי – התאמת מתודות ההוראה-למידה לשינויים התרבותיים-חברתיים באופן שיאפשר למידה יעילה ואיכותית. לצד ההזדמנויות הפדגוגיות והרווחים המקצועיים והאישיים שניתן להפיק מלמידה המלווה במדיה החברתית, מרבית המורים עדיין אינם מודעים לבעייתיות, לדילמות ולמלכודות העלולות לצוץ מהתנהלות זו ולעתים תכופות נאלצים להתמודד עמן לאחר שכבר קרו. התנסויות שכאלה עשויות להביא את מערכת החינוך לפעול ברוח אחת משתי התפיסות האלה:

א. רתיעה וחשש עד כדי "פאניקת המדיה החברתית": תפיסה הרואה במדיה החברתית איום על שלמות החברה בכלל ועל החינוך בפרט (רותם ואבני, 2011).

ב. המדיה החברתית כמייצרת הזדמנות לעיצוב מחודש ועדכני של החינוך: על פי תפיסה זו, המדיה החברתית מזמנת התחדשות חינוכית והתמודדות עם מהויות ועם ערכים המשנים את פניהם בעידן הדיגיטלי. התמודדות מאתגרת זו צריכה להיעשות בדרך מושכלת, מתוך היכרות עם מאפייני המדיה החברתית והפוטנציאל הגלום בה ללמידה ולחינוך, לצד מודעות למלכודות הטמונות בה ואימוץ עקרונות המתווים דרכי פעולה מושכלות להתמודדות עמן.

עקרונות יסוד בשילוב מדיה חברתית בהוראה-למידה ובהתנהלות ארגונית בבית הספר

כל התייחסות לשילוב מדיה חברתית בהוראה-למידה-בית ספר חייבת להתבסס על ההבנה שהשינוי המרכזי העומד על הסף הוא של פני הכיתה. השינוי המרכזי הוא בהרחבת המושג "כיתה" אל מרחב למידה מקוון, המצוי מעבר לגבולות המרחב והזמן של בית הספר.
הכיתה העתידית בטווח הקרוב מסתמנת כמרחב למידה שאליו יגיע כל תלמיד עם מחשב לוח אישי, באמצעותו תתמשק הלמידה של התלמיד עם מרחב הלמידה הכיתתי המקוון, המצוי במחשב האישי של התלמיד. למידה שכזו מלווה את התלמיד בכל מקום וזמן- בכיתה הפיזית, באתרי למידה מחוץ לכותלי בית הספר ובמרחבי הלמידה המקוונים. בכיתה שכזו משתנה תפקיד המורה מבעל הסמכות והידע למורה המנהיג את הלמידה ומנווט אותה.

על סמך הנחות אלה ניתן לגבש מספר עקרונות יסוד של תהליך שבו מוטמעת המדיה החברתית בהוראה ולמידה הלכה למעשה:

1. בית הספר משתמש במדיה החברתית לשלוש מטרות:

* לצורכי הוראה-למידה: שילוב שגרתי ושוטף של מדיה חברתית, המלווה את תהליך ההוראה ולמידה בקרב לומדים המצויים במרחב המקוון כל שעות היממה בחפיצים (גאדג'טים) האישיים שלהם ו/או בנגישות לרשת בכל אופן אחר, כשהכיתה היא חלק בלתי נפרד ממרחב זה.
* לצורכי התנהלות ארגונית של סגל בית הספר: ניתן לנצל את המדיה החברתית גם לצורכי התנהלות ארגונית של בית הספר, בדומה לכל ארגון מתקדם.
* לצרכים של יחסי ציבור ופרסום בקהילה: הפייסבוק מהווה כלי יעיל למיתוג, פרסום ושיווק בית הספר במרחב המקוון האותנטי של קהל היעד הישיר והפוטנציאלי שלו – תלמידיו הנוכחיים, תלמידיו הפוטנציאליים, הורי התלמידים, הרשות והציבור בכלל. יישום מטרה זו יש לעשות רק במדיה ציבורית, דוגמת פייסבוק, שכן בכל מדיה אחרת השימוש יהיה לא יעיל.

2. המדיה החברתית משקפת עקרונות התנהלות בית ספר, תלמידים ומורה:

כל עקרונות ההתנהלות, תקשורת, סמכויות עובדי ההוראה, תפקיד המורה המקצועי והאישי, מיושמים גם בהתנהלות במדיה החברתית. לשם כך יש להסדיר עקרונות התנהלות במדיה החברתית, שיהיו ברורים ובהירים, עם הנחיות ומגבלות ברורות מראש, שישקפו את ההתנהלות בין כותלי בית הספר. הקפדת יתר נדרשת בשל השקיפות והתפוצה ההמונית ברשת.

3. שמירת זכויות משתמשים במדיה החברתית:

המדיה החברתית, בין שהיא ציבורית ובין שהיא סגורה בהתנהלות ייעודית, מושתתת על זכויות בסיסיות. גם במדיה חברתית חינוכית יש לתת ביטוי לזכויות אלה במסגרת יצירת נורמות מוסכמות בין המורה והלומדים, בכפוף לכללים הנקבעים בהסדרה מוסכמת מראש.

* נגישות וביטוי: זכות שווה לכל משתמש לנגישות, להבעה, לפרסום ולשימוש במידע.
* שליטה אישית במידת החשיפה: זכות שווה לכל משתמש לשלוט במידת החשיפה של פרטיותו ולמנוע מאחר לחשוף מפרטיותו, להחליט ולבצע עבורו, אלא בהסדרה מוסכמת מראש. עם זאת, נדרשת הגדרה של יכולת ניהול ועריכה של פרסום כדי לטפל במידע פוגעני.
* זכות שמירה על קניין רוחני: שמירה על קניין אישי וציבורי על פי החוק, שלכך יש לצרף תקנות ייעודיות והסדרות מקומיות או מערכתיות.

4. מידת החשיפה של מידע אישי, לגבי מורים כמו גם לגבי תלמידים, מוגבלת תחת העקרונות האלה:

* הגבלת חשיפה, עריכה ומחיקה של מידע שמפרסם קהל המשתמשים, נתונות בידי אחראי המרחב מטעם בית הספר. בידיו האפשרות להסיר או לערוך כל מידע שאינו משרת את הלמידה, קל וחומר אם הוא פוגע באופן כלשהו בזכויות בסיסיות ובסדר חברתי הולם.
* אין להתיר ואין להצדיק שימוש בזהות אנונימית, זהות בדויה או התחזות בזהות של אחר בכל פעילות חינוכית במדיה חברתית מטעם בית הספר.
* כל מידע, המפורסם מטעם משתמש, חייב להיות קשור לפעילות חינוכית ו/או להקשר הבית-ספרי בלבד.
* יש להקפיד שהמידע המפורסם במרחב הלמידה או במרחב הבית-ספרי אינו כזה שאין לו קשר למטרתו של מרחב הלמידה; מידע המתקבל בחשיפה לא מבוקרת של משתמשים, כמו מידע אישי, או זה המתקבל מ"חברים של חברים" ומתפרסם אוטומטית ברשת ציבורית.

התנהלות הוראה-למידה במדיה חברתית בשירות מקוון ציבורי

עד שיהיה שירות ייעודי הולם לחינוך, יש להקפיד על עקרונות פעולה ביישום הוראה-למידה ברשת ציבורית כמו הפייסבוק, המושתתים על "נוהל שימוש במדיה חברתית מקוונת בבתי הספר (אבני ורותם, 2010), שעיקרם:

* שימוש ברשת חברתית ציבורית לצורכי מיתוג בית הספר: רצוי להשתמש ברשת חברתית ציבורית תוך ניצול המדיה החברתית למיתוג אפקטיבי לקהל יעד פוטנציאלי.
* זהות בית הספר וסגל עובדיו: ייצוג בית הספר ברשת ציבורית ייעשה בזהות בית-ספרית ולא כזהות של אדם פרטי, גם אם הוא נציג בית הספר. ייצוג איש סגל בית הספר ברשת ייעשה בזהות מקצועית-ארגונית המשויכת לבית הספר, בפרופיל המציג את שמו ואת שם בית הספר.
* איסור על התחזות ועל אנונימיות: חל איסור מוחלט על איש סגל בית הספר, כמו גם על תלמידים, על התחזות לאחר ברשת החברתית בכל אינטראקציה ובפרסום מידע או דעה הקשורים לבית הספר.
* קשר של איש סגל ברשת עם תלמיד: יש להימנע מקשר אישי בין מורה לתלמיד באמצעות הרשת הציבורית, גם לא בדפים אישיים שאינם קשורים למרחב המקוון הבית-ספרי. קשר אישי ינוהל באמצעים אחרים כמו דוא"ל ייעודי.
* קשר ברשת חברתית של איש סגל עם הורים: מומלץ מאוד שלא לעדכן הורים בפרטים אישיים על ילדם ולא כל אינטראקציה מורה-מהורה ברשת החברתית הציבורית.
* מניעתה של הבעת דעות ועמדות אישיות באמצעות פרסום בכל מדיה מקוונת ציבורית ופרטית: חל איסור על איש סגל בית הספר לבקר, להביע עמדות ודעות, במיוחד בנושאים שנויים במחלוקת, להזדהות בפרופיל האישי מול גופים פוליטיים, לנסות להשפיע על התלמידים ועל הוריהם ולהשתמש ברשת להסדרת עניינים עקרוניים, ערכיים ומקומיים בהקשר של יחסי עבודה, יחסים חברתיים ומקצועיים במערכת החינוך בכלל ובבית הספר בפרט.
* פרסום: כל פרסום ייעשה מתוך שמירה על זכויות היוצרים, שמירת כבוד האדם וזכויות הילד והילדה ותקנות משרד החינוך בעניין.
* יידוע מראש בפעילות חינוכית ברשת: ליידע את ההורים ואת הנהלת בית הספר בפעילות חינוכית המתבצעת ברשת. כמו כן, יש ליידע ולהנחות את התלמידים בכל פעילות חינוכית.
* טיפול בבעיות העולות במהלך שימוש ברשת החברתית: בכל בעיה העולה בעקבות שימוש ברשת חברתית של מורה-תלמידים, יש לנהוג על פי חוזרי מנכ"ל העוסקים בקידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך.


לעיון במאמר המלא, ראה הלינק כאן:

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya