יחסי מורה-תלמיד חיוביים כ"בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד , למחויבותו הלימודית ולתפקודו בבית הספר

מוטי ג'יני , אבי שגיא-שורץ, צבי מרק, אורה אביעזר , " יחסי מורה-תלמיד חיוביים כ"בסיס בטוח" לרווחתו הרגשית של הילד , למחויבותו הלימודית ולתפקודו בבית הספר," מגמות, פברואר 2014 , מט( 3) . עמודים 513-480.

מחקר זה העריך את איכותם של יחסי מורה-תלמיד ובחן את תרומתם לרווחתם הרגשית ולתפקודם הלימודי של תלמידי כיתות א' בישראל. מערכות היחסים בין ילדים למבוגרים, הורים ומורים כאחד, מהוות ערוץ מרכזי שדרכו מקבלים הילדים משאבים רגשיים המקדמים את התפתחותם, ומשמשות כמנוע המפעיל צמיחה וגדילה. פיאנטה הציע מודל אקולוגי-התפתחותי מוכלל להסברת מהותם שח יחסי מורה-תלמיד והשפעתם על תפקוד ילדים בבית הספר (PIANTA, 1999 ). בשנים האחרונות זכה המודל של פיאנטה לתמיכה רבה בארצות הברית.

במחקר הנוכחי השתתפו 132 ילדי כיתה א' ומורותיהם. שאלתו המרכזית של מחקר זה התמקדה במידה שבה קשר חיובי בין מורה לתלמיד יכול לשמש מצד אחד "בסיס בטוח" שיקדם את רווחתו הרגשית של הילד בבית הספר ומצד אחר , להוות תשתית שבכוחה לתמוך בתהליך הסתגלותו של הילד למסגרת בית הספר.

נמצא כי תפיסת המורה את יחסיה עם התלמידים קשורה להערכתה את תפקודם הלימודי ואת יכולתם להסתגל לכיתה ולבית הספר. תפיסות אלה של המורה נמצאו קשורות באופן מובהק סטטיסטית להרגשתם של הילדים באשר למעורבותם בבית הספר, לתפיסתם את מסוגלותם הלימודית ומידת השקעתם בלימודים ולתפיסתם את מערכת היחסים שלהם עם המורה.

עוד נמצא כי התפיסות הללו היו קשורות בקשר ישיר או עקיף להישגים הלימודיים בפועל של הילדים בתחומי הקריאה והחשבון. יתרה מכך, הקשרים שנמצאו היו מובהקים מעבר להשפעת מגוון משתני בקרה של רקע המורה והתלמיד, ובמיוחד מעבר להשפעת רמת המשכל של הילד ומינו.

ממצאי המחקר מתקפים את המודל של פיאנטה בחברה הישראלית ותומכים בעמדה כי במאזן כולל , יחסי מורה-תלמיד על ממדיהם השונים חיוניים להסתגלותם המיטבית של ילדים למסגרת בית הספר.

הכותבים הם חוקרים במרכז לחקר התפתחות הילד , אוניברסיטת חיפה.

ראה גם :

כלים להערכת איכות האינטראקציה בין המורה לתלמיד בכיתה


  לפריט זה התפרסמו 7 תגובות

  האם ניתן לקבל את המאמר למייל לצורך עבודת מחקר בחינוך?

  פורסמה ב 06/06/2023 ע״י חיה כהן hayacoene@gmail.com‏

  האם יכולים לשלוח לי את המאמר של האינטראקציה בין מורה לתלמיד …אני מאוד מבקש שתעזרו

  פורסמה ב 25/12/2022 ע״י שרף חסן

  האם אפשר לקבל את הטקסט המלא

  פורסמה ב 23/06/2022 ע״י Lobnakbha@gmail.com

  נא לשלוח את הטקסט המלא של "מגמות, פברואר 2014 , מט( 3) . עמודים 513-480. "

  פורסמה ב 14/12/2015 ע״י יהודה אייזנברג

  תמיד עדיף שיחס מורה תלמיד יכלול rapport כבוד והרמוניה בין הצדדים.seokru.com

  פורסמה ב 21/05/2017 ע״י מוטי חמו

  האם ניתן לקבל את המאמר למייל לצורך עבודת מחקר בחינוך?

  פורסמה ב 22/08/2017 ע״י רבקה גליס

  שלום רבקהפורטל מסע אינו נותן שירות להנגשת מאמרים.אנא פני לספרייה במוסדך.

  פורסמה ב 23/08/2017 ע״י צוות פורטל מסע
  מה דעתך?
yyya