יחסי מורה-תלמיד בלמידה מרחוק

מילות מפתח: אתיקה למידה מרחוק

מקור:

Teacher Learner Relationship in Distance Education Delivery
Delta Kappa Gamma Bulletin; Summer 2004, Vol. 70 Issue 4, p.45-46

לדעת המחברת אין לטעות לגבי המונח "למידה מרחוק", ולהניח שהיחסים בין המורה לתלמיד פחות רלווונטים בהם לעומת למידה פנים מול פנים.

ניתן לבסס יחסים אתיים בין המורה לתלמיד באמצעות החומר הנלמד, דרכי ההערכה וצורת ההוראה הנבחרים על ידי המורה.

האחריות הראשית לתהליכי הוראה ולמידה מוסריים מצויה בידי המורה המעצב את תהליך ההוראה, מייצר את חומרי הלימוד ומעריך את תוצאות הלמידה.

כמורה בקורסים מתוקשבים, המחברת מאמינה שישנה מחויבות לנסות לבסס יחסים מוסריים עם סטודנטים הלומדים באמצעות למידה מרחוק בדומה ליחסים עם תלמידים הלומדים באופן פרונטלי מסורתי.

כיוון שאין רשימת מצאי של מאפיינים מוסריים נדרשים, Hambrecht מציעה שני מאפייני ליבה שעלו מניסיונה המקצועי:

1. כבוד (respectfulness)

במשמעות של הערכת תרומתו הייחודית של כל תלמיד לכתה. הטון ואופן הצגת תכני הלימוד עשויים להעביר מסר של כבוד. למשל על ידי הצגת נושא בכתה תוך בקשה מהתלמיד למנות דרכים הידועות לו או שיש לו בהן ניסיון בנוגע לנושא, מביעה הערכה לניסיון חייו.

בתהליך ההערכה, הדרך לכבד את מיגון הדעות יכולה להיעשות על ידי מתן אפשרות לתלמידים להעלות את תשובותיהם (לאתר) ולהעריך את עצמם ו/או את עמיתיהם.

2. הוגנות (fairness)

העמדת סטנדרטים עבור כל הסטודנטים.
כיוון שמשימות חייבות לכלול עשיית משימות תוך עמידה בזמנים, יש לקבוע את המועדים תוך התחשבות במחויבויות משפחתיות ולמקומות העבודה של רוב הסטודנטים.

מבחינת חומרי הלימוד, ההוגנות באה לידי ביטוי על ידי תגובה לשאלות אינדיבידואליות. השימוש באי-מייל מאפשר פרטיות ופנייה בשאלות ספציפיות של התלמידים.

משמעותה של כיתה הפועלת בלמידה מרחוק אינה מתמצת רק בהוראה של ידע או מיומנויות. מעורבות בתהליך גם החלטות מודעות המובילות להקניית עמדות. ההוראה, חומרי הקורס ומבנה ההערכה משקפים את אפיוני הליבה שבאמצעותם מעוצבים יחסי למידה-הוראה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya