יחסי בית ספר–משפחה, שביעות רצון מבית הספר והישגים לימודיים של אנשים צעירים

Hampden-Thompson, Gillian; Galindo, Claudia. School–family relationships, school satisfaction and the academic achievement of young people. Educational Review, Mar2017, Vol. 69 Issue 2, p248-265

התפיסות של המשפחות את בתי הספר והמורים, והאינטראקציות עמם, יכולות למלא תפקיד חיוני בתוצאות החינוכיות של אנשים צעירים.

על פי תיאוריית המערכות האקולוגיות של אורי ברונפנברנר (Urie Bronfenbrenner), אנשים צעירים גדלים בתוך מערכות מקוננות מרובות של השפעה היוצרות אינטראקציה זו עם זו.

על כן, ההתפתחות שלהם מושפעת מאנשים, מתהליכים וממוסדות בכל הרמות, החל מהמשפחה שלהם, עבור בבית הספר שבו הם לומדים וכלה בחברה.

מחקר זה בחן את התפקיד של יחסי בית ספר–משפחה, את שביעות הרצון של ההורים מבית הספר ואת הקשרים שלהם להישגים חינוכיים.

בהתבסס על נתונים של למעלה מ-10,000 תלמידים מתוך "מחקר אורך של אנשים צעירים באנגליה", תוצאות הניתוח הרב-משתני (multivariate analysis) מלמדות שבעוד שיחסי בית ספר–משפחה חיוביים מנבאים הישגיות, קשר זה מתווך על ידי דרגת שביעות הרצון של ההורים מבית הספר של ילדם.

המחברים הסיקו שהצירוף של יחסי בית ספר–משפחה חזקים ורמות גבוהות של שביעות רצון מבית הספר מספק תמריץ להצלחה אקדמית של אנשים צעירים.

לפיכך, המדיניות והפרקטיקות הבית-ספריות שמחזקות את היחסים עם המשפחות ומשפרות את רמות שביעות הרצון של ההורה יכולות להסתכם בתגמולים עבור כל האנשים צעירים, כולל אלה המגיעים מרקע עני.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ביקורי בית של מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya