יחידת לימוד מבוססת היפרטקסט להוראת המיצג, דרכי ניתוחו ופירושו: תהליכי לימוד והעברה

מקור: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
 
באומנות המיצג מעשי האמן הם היצירה ודרכי הביטוי שלו הן בתנועה, דיבור, לבוש, מוסיקה וכדומה (Goldberg, 1995). למרות שאמנות זו מהווה חלק אינהרנטי בעולם האומנות משנות ה-70, הרי שעדיין אינה נלמדת בשיעורי תולדות האומנות בארץ והתלמידים חברי כלים לניתוח יצירות מיצג.
 
למטרת המחקר פותחה יחידת לימוד מתוקשבת בנושא אומנות המיצג, המוצגת כאתר אינטרנט הכולל מידע מגוון על יצירת מיצג אחת. באמצעות תוכנת היפרטקסט מתאפשר תהליך למידה לא לינארי המבוסס על צפייה בקטעי וידאו של המיצג, תמונות וטקסט החושפים את הלומד בצורה רחבה ומעמיקה למידע הרלוונטי הנדרש לשם בניית שבע אמות ההבנה של היצירה, תוך רכישת המיומנויות הנדרשות לניתוח יצירת מיצג.
המחקר בחן את השינויים ברמת הידע ובמידת ההבנה שפיתח אחד מתלמידי האוכלוסייה שנחקרה במסגרת לימודי התואר השני, תלמיד כתה י"ב הלומד תולדות האומנות, לגבי מיצג.
 
איסוף הנתונים:
א. מצלמת וידאו תיעדה את התנהגות הלמידה של התלמיד בעת ביצוע המשימות.
ב. נאספו רישומי התלמיד לגבי פירושו את היצירות בשלבים השונים
ג. נערכו ראיונות עומק של הנחקר לאחר ביצוע המשימות
ד. נרשמו הערות של החוקר לגבי המתרחש
הנתונים נותחו בניתוח תוכן איכותני.
 
ממצאי המחקר מתייחסים לפרופיל הפעילות, ונוגעים להיבטים של צפייה, כניסה לאתרים באינטרנט, שימוש במנוע החיפוש גוגל, כתיבת הערות ושאילת שאלות; וכן לפרופיל הבנת היצירה ע"פ המודל של שורט, המתייחס להיבטים של זיהוי איכויות צורניות של המדיום, תיאור, פירוש, התייחסות להקשר התרבותי היסטורי ולביוגרפיה של האמן בפירוש היצירה, פירוש כולל יצירה והעלאת שיקולים אסתטיים הקשורים ליצירה וביקורת היצירה.
 
ממצאי המחקר מראים כי התנסות הלומד עם יחידת הלימוד הביאה להשגת מטרתה וקדמה את יכולתו להבין בצורה מעמיקה יותר את המיצג ואף לקבוע את איכותו וחשיבותו. התלמיד הצליח לבצע העברה וליישם את מיומנות הניתוח שרכש בניתוח יצירת מושג שונה. הוא תיאר את היצירה ופירש אותה ואף העלה מספר רב של פירושים כוללים עליה המציגים הבנה לעומק.
העקבות השימוש ביחידת הלימוד שונתה התנהגותו הלימודית במהלך ביצועו את משימת הניתוח. הוא צפה מספר פעמים רב יותר ביצירה, רשם הערות בדף ובכך ארגן את המידע שרכש.
מיעוט יחסי התיאור היצירה ובפירושה בשלב העברה מעלה את הצורך לחזק את ההוראה של פעולות אלו ביחידת הלימוד. יש לחזק ביחידה את היכולת לדון בהיבטים האסתטיים של המיצג ולהעריכו על פי כללי ביקורת האומנות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya