יומני רשת בהתמחויות בהכשרת מורים: קידום הרפלקציה והמסוגלות העצמית תוך הפחתת המתח?

Petko, Dominik; Egger, Nives; Cantieni, Andrea. Weblogs in Teacher Education Internships: Promoting Reflection and Self-Efficacy While Reducing Stress? Journal of Digital Learning in Teacher Education, Apr2017, Vol. 33 Issue 2, p78-87.

המחקר בוחן את השימוש ביומני רשת בהתמחויות בהכשרת מורים ואת ההשפעה שלהם על רמות המתח של הסטודנט, על המסוגלות העצמית שלו ועל היכולות הרפלקטיביות.

מאה ושבעים וששה סטודנטים להוראה הוקצו באופן רנדומלי לחמש קבוצות. ארבע קבוצות השתמשו ביומני רשת (א) עם משימות כתיבה ממוקדות-רגש או ממוקדות-בעיה בשילוב (ב) עם משוב מצד העמיתים או ללא משוב מצד העמיתים במהלך פרקטיקת הוראה בת ארבעה שבועות על בסיס יומי.
קבוצת הביקורת כתבה מאמר רפלקציה בסוף המחקר במקום לכתוב יומן רשת (בלוג).

מודל ליניארי מרובה-רמות של נתונים משאלון אורך מראה שהסטודנטים שביצעו משימות כתיבה של יומן רשת ממוקד-בעיות מראים התפתחות חזקה יותר של מסוגלות עצמית במהלך ההתמחות מאשר הקבוצות האחרות, בייחוד כאשר התפתחות זו משולבת במשוב מצד עמיתים לגבי העלאת פוסטים ביומן הרשת (בלוג). הקבוצות אינן שונות ברמות המתח וביכולת לבצע רפלקציה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya