יומן עבודה קבוצתי של מורים : כלי תמיכה והערכה? ממצאים מתכנית התפתחות מקצועית של מורה בגרמניה.

מאת: A Friedrich

Friedrich, A., Ostermeier, C., Diercks, U., Krebs, I., & Stadler, M. (2012).The team portfolio: a support and evaluation tool? Findings from a teacher professional development programme in Germany. Professional Development In Education, 38(3), 377-394.

המחקר המדווח במאמר זה, מאיר על נתונים שנאספו לתכנית
"Increasing the Efficiency of Mathematical and Science instruction -SINUS-Transfer"
שהוא פרויקט התפתחות אישית שנערך בגרמניה.

הגישה של תכנית זאת דורשת מהמורים לשפר את ההוראה שלהם, בדרך של שיתוף פעולה ובהתייחסות לתחומים של בעיות חינוכיות בכיתה.

פותחה תפיסה של יומן עבודה צוותי כדי לכוון את שיטת יומן העבודה הצוותי כשיטה ואמצעי לתמיכה בהערכת ההתפתחות המקצועית של מורים. קבלת השיטה על ידי המורים, הינה, תנאי מקדים ומרכזי לשימוש מוצלח ביומן העבודה. לכן השיטה העיקרית שנחקרה במאמר זה, הייתה, איך המורים העריכו את יומן העבודה.

תוצאות של אנליזה נסתרת בכיתה, מראות שקבלת יומן העבודה הצוותי משתנה באופן נרחב לגבי קבוצות שונות של מורים. מחקר זה נותן אינדיקציות על הדרישות שיש לעמוד בהן כדי שיעשה שימוש יעיל ביומן העבודה  הצוותי ככלי הערכה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya