יוזמה במערכת החינוך האמריקאית: יום לימודים מתוקשב ארצי בכל בתי הספר

הניסיון לקדם יום ארצי בארה"ב המוקדש כולו ללמידה מתוקשבת בכל בתי הספר הולך וצובר תאוצה שם. האירוע המתוכנן נקרא Digital Learning Day והיזומה באה כמה וכמה ארגונים ועמותות, ארגוני הורים וגם בתמיכה נמרצת של משרדי החינוך בחלק ממדינות ארה"ב. יום הלמידה המתוקשב הארצי הראשון מתוכנן ל1 בפברואר 2012 והוא יתבטא במאמץ כלל –ארצי במדינות ארה"ב להקדיש באותו יום את המרב ללמידה מתוקשבת פעילה. הרעיון הוא לא רק להבטיח תנאי תשתית של למידה מקוונת פעילה באותו יום אלא יותר מכך לכונן שינוי בשיטות ההוראה הפדגוגיות והדידקטיות ובדרכי הלמידה . על התובנות שמציעים מתכנני האירוע למורים ולבתי הספר ניתן לקרוא במאמרון הבא : 3 Tips on Integrating Technology in the Classroom .

הם מציעים למורים לנסות באותו יום חוויות למידה אחרות לחלוטין שבשיעור רגיל עדיין לא יושמו , כמו למשל, להפעיל את התלמידים במטלות של הפקת סרטי וידאו על בסיס תכנים חינוכיים באמצעות מערכת מתוקשבת הנקראת Animoto . עוד הצעה היא שהמורים ייערכו לאותו יום כמתכנני הוראה ולמידה  ולא רק כמורים בפועל , כלומר, ייקחו על עצמם לתכנן אירועי למידה ולא יתמקדו בהכרח בהעברת תכנים. כלומר , מורים יצירתיים המבקשים ליצור מעורבות של תלמידים בתקשוב חינוכי צריכים לשנות את מאפייני החשיבה שלהם ולתת עדיפות לתכנון ההוראה והלמידה כגון הפעלת תלמידים לאינטגרציה של מידע , הפקת מידע ופחות להוראה ישירה .
במידה רבה מזכירה היוזמה האמריקאית את אירועי היום המקוון הנהוגים בבתי ספר בישראל, בהם המורים מקדמים למידה פעילה אך לא בהוראה ישירה. ההבדל הוא שבארה"ב היוזמה היא ארצית ואילו בישראל מדובר ביוזמות מקומיות של בתי ספר. מוצע לשקול הנהגת יום למידה מקוון ארצי בתאריך ספציפי גם במערכת החינוך בישראל.

 Tips on Integrating Technology in the Classroom

Digital Learning Day

'Digital Learning Day' Aims to Bring a Tech Revolution to the Classroom


Arkansas Celebrates Digital Learning Day!

ראה גם :

היום המקוון בישראל – מבחר מאמרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya