יהודים צפון אמריקנים בשנת התנדבות בישראל: זהויות, מניעים, עמדות ומיומנות בעברית.

Donitsa-Schmidt, S., Carmel, R. (2018). North american jews in a year-long volunteer program in Israel: Identities, motivations, attitudes, and hebrew language proficiency. International Journal of Language and Linguistics. Vol. 6, No. 4, 101-109 

למאמר המלא

לקריאה נוספת

המשמעות של הבנת הנשמע בהוראת השפה האנגלית

מורים לאנגלית ילידים לעומת מורים שאינם ילידים: חקר מבנה ותפיסות

 

מחקר זה בחן קבוצה של 68 צעירים מצפון אמריקה שהתנדבו ללמד אנגלית בבתי ספר ממלכתיים בישראל במשך שנה, במסגרת תכנית שנוסדה ב-2013 ביוזמה משותפת של הסוכנות היהודית ומשרד החינוך הישראלי. התכנית מכונה "עמיתי מסע להוראה בישראל" Masa Israel Teacing Fellows או ITF ופועלת לשיפור הוראת האנגלית בבתי הספר. הצעירים המגיעים לשליחות זו הם יהודים בעלי תואר המגויסים ממדינות דוברות אנגלית ומשובצים לבתי הספר כעמיתי הוראה, לצד פעילותם ההתנדבותית בקהילה.המחקר ביקש לעמוד על מניעיהם להצטרפות לתכנית ההתנדבות, על שינויים בזהותם העצמית, על שינויים בגישתם ובעמדותיהם כלפי ישראל ותרבותה, על עליה במיומנויות בשפה העברית ובידע כללי על ישראל.

הממצאים מראים כי לאחר שנת שהות בישראל, המשתתפים זכו בידע רב על ישראל ושיפרו את מיומנויותיהם בשפה. במקביל נראה כי עמדותיהם כלפי זהותם היהודית לא השתנו. יש להמשיך את המחקר על תכנית ITF כיוון שהמחקר הקיים בחן רק את הקבוצה הראשונה שהיתה מצומצמת למדי. מחקר נוסף יש לבצע על היתרונות בהם זוכה מערכת החינוך הישראלית בעקבות שילובם של העמיתים דוברי האנגלית.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מהמם.
    אשמח לשמוע עוד פרטים

    פורסמה ב 20/09/2019 ע״י דור
    מה דעתך?
yyya