ידע פדגוגי כללי של מתכשרים להוראה בחטיבת ביניים: על האקולוגיה המורכבת של הכשרת מורים בארה"ב, גרמניה וטייואן

מאת: J Konig

Konig, J., Blomeke, S., Paine, L., Schmidt, W.H., & Hsieh, F.J. (2011). General pedagogical knowledge of future middle school teachers: On the complex ecology of teacher education in the USA, Germany and Taiwan, Journal of Teacher Education, 62(2), 188-201.

המאמר המתורגם מצוי בטור המידע מצד שמאל ( " חומרים נוספים " ) .

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

במשך כ-20 שנה, שלושה מרכיבים של ידע מורה נדונו בהרחבה והם:

 ידע תוכן (CK), ידע תוכן פדגוגי ( PCK,) וידע פדגוגי כללי ( GPK).  למרות שקיים גוף ידע גדול ומפותח של הבהרות אנאליטיות ובחינות אמפיריות ביחס לשני סוגי הידע הראשונים, במיוחד בהקשר של הוראת מתמטיקה, קשה למצוא ביטוי לניסיונות להבין את הסוג השלישי. מטרת העבודה המוצגת במאמר הייתה לפתח מסגרת תיאורטית על ידע פדגוגי כללי של מתכשרים להוראה שניתן לבחנה אמפירית במדינות שונות בהקשר של מתמטיקה Teacher Education Study in Mathematics) TEDS-M).

חוקרים משלוש המדינות, ארה"ב, גרמניה וטייואן, פעלו במטרה לסגור פער מחקרי זה ע"י המשגה של מסגרת תיאורטית ופיתוח מבחן סטנדרטי לבחינת ה-GPK. המבחן הועבר למדגם של מתכשרים להוראה בחטיבות ביניים(middle school) במדינות אלה.

המחקר הנוכחי מראה שגישה משווה מאפשרת לחרוג מן המוכר ולראות את הכשרת המורים, בארה"ב למשל, בסוג של "חזון פריפריאלי"(Bateson, 1994), תוך חשיפה של חולשות ונקודות חוזק. כיום, בתקופה של גלובליזציה, שבה הכשרת מורים עומדת מול דרישות אחריותיות משתנות (Townsend & Bates, 2007) ורבים רואים בה אתר לרפורמות, חשוב להתייחס למידע השוואתי בתחום.

המאמר המתורגם מצוי בטור המידע מצד שמאל ( " חומרים נוספים " ) .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya