ידע מקצועי ודפוסי למידה של מורות באתר רשת חברתית –מקצועית

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי  י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה .

צביה לוטן

ההרצאה של ד"ר צביה לוטן דיווחה על ממצאים מחקר של קורס אקדמי, שהתנהל באתר רשת חברתית ייעודית לחינוך, ונבחן כחקר מקרה. המחקר התמקד בידע המקצועי שהתפתח באתר הרשת ובדפוסי הלמידה של הסטודנטים -מורים שהתגבשו בסביבה החדשה. הסטודנטים באתר עברו מתחושת חובה לפעולה מתוך מוטיבציה פנימית והם יזמו קידום תכנים מקצועיים – אישיים במהלך אינטראקציה עם הקהילה.

 הם התנסו באתר כלומדים אוטונומיים, המשמיעים קולם, וכמתכנני לימודים. נבנה ידע על דרכי למידה והוראה בסביבה זו, על כוחה של החצנת ידע ושיקופו ברשת חברתית ועל למידה שיתופית להעצמת הלומד הפרטי. נמצאו שלושה פרופילים של דפוסי למידה שהתעצבו בקורס: למידה כשדה ניסויים לבדיקת סוגיות מקצועיות רלוונטיות, למידה כדי לקדם את הקבוצה כקהילה מקצועית ולמידה כדי להעלות מודעות לנושאים מגוונים ולהיכרות עם חברים.

צביה לוטן (מכללת לוינסקי לחינוך)

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya