טכנולוגיות מתוקשבות והכשרת מורים אלטרנטיבית


ככלל ניתן לאפיין את התוכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב כתוכניות מוטות תקשוב , כלומר, השימוש שהן עושות בתשתיות תקשוב ללמידה מרחוק הוא משמעותי יותר בהשוואה לתוכניות הכשרת המורים הרגילות. כך לדוגמא, בתוכניות ההכשרה האלטרנטיביות של החינוך המיוחד בארה"ב השימוש בסביבות להוראה-למידה מתוקשבות הוא משמעותי. מפגשי מקוונים מבוססי וידאו נערכים בין פרחי ההוראה והמורים המאמנים ובין פרחי ההוראה והמורים המלמדים בשטח. השימוש המוגבר בטכנולוגיות מתוקשבות, כגון ועידות וידאו באינטרנט תורם רבות לפרחי ההוראה ולהכשרתם המעשית המותאמת למציאות ביה"ס .

Hager K. Web Conferencing with Distant Alternate Certificate Student Teachers. Rural Special Education Quarterly [serial online]. April 15, 2011;30(1):49-55.

התרחבות מערכות ההכשרה המתוקשבות במסלולים אלטרנטיביים

מאז שנת 2004 יש התרחבות ניכרת בתכניות אלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב המנצלות טכנולוגיות מתקדמות ללמידה מרחוק באינטרנט. חלקים ניכרים מההכשרה האלטרנטיבית התיאורטית מועברים בשיעורים מתוקשבים באינטרנט וההדרכה המעשית מתקיימת בבתי הספר שמחוברים לאותה מערכת מתוקשבת. חלק מהיוזמות להקמת מערכות מתוקשבות אלו נעשה ע"י גופים ציבוריים הקשורים למשרדי החינוך המקומיים וחלק ע"י גופים פרטיים המעבירים את ההכשרה האלטרנטיבית.
המערכת המתוקשבת המקיפה והמתקדמת ביותר להעברת שיעורים מתוקשבים לפרחי הוראה הוקמה ע"י Western Governors University's Teachers College (WGU) והושקעו בה מעל 10 מיליון דולר. המערכת המתוקשבת מיועדת הן לפרחי הוראה במסלולים רגילים והן לפרחי הוראה במסלולים אלטרנטיביים של האוניברסיטה. מערכת מתוקשבת אחרת לתמיכה במורים חדשים בוגרי המסלולים האלטרנטיביים פועלת בקליפורניה במסגרת תכנית CalState TEACH .

Olson S, Werhan C. Teacher Preparation via Online Learning: A Growing Alternative for Many. Action In Teacher Education [serial online]. October 15, 2005;27(3):76-84.

CalState TEACH Web site: http://www.calstateteach.net/public/home.html

מערכת התמיכה המתוקשבת במורים חדשים בוגרי תכניות הכשרה אלטרנטיביות בפלורידה

בפלורידה הבינו כבר בשנת 2002 כי הליווי המקצועי והפיתוח המקצועי של מורים מתחילים בוגרי תכניות ההכשרה האלטרנטיביות הם קריטיות להצלחתם כמורים חדשים בבתי הספר בהם הם נקלטים . לכן , מחלקת החינוך של מדינת פלורידה יזמה הקמת מערכת מתוקשבת שנועדה לתמוך במורים החדשים בוגרי תכניות ההכשרה האלטרנטיביות. במסגרת המערכת המתוקשבת זוכים המורים החדשים לתמיכה מרחוק באינטרנט של מורים וותיקים ואפשרות התייעצות באינטרנט עם מורים עמיתים בוגרי תכניות ההכשרה האלטרנטיביות. המערך שהוקם בפלורידה התאפשר הן בזכות מודעות רבה לקשיי המורים המתחילים והן בשל הדיפות הניתנים במדינה זו לתקשוב בחינוך .

Brewer T. The “Grand Paradox” in Teacher Preparation and Certification Policy. Arts Education Policy Review [serial online]. July 2003
מקור הנתונים :
http://www.altcertflorida.org/programOverview.htm
Florida's Alternative Certification Program

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya