טכנולוגיות חדשניות ומסורות מיושנות במערכת החינוך

 
תחת כותרות מבטיחות של "עבודת חקר" ו"עבודה עצמית", מתבקשים תלמידים לסכם ולהציג נושאי לימוד שאינם נלמדים בכיתה כתכנים ואף לעיתים, אינם נתמכים באמצעות הקנייה של מיומנויות לשון. (כמו תמצות רעיוני, סיכום, הבעה בעל פה ובכתב וכדומה).
למרות שתכנית הלימודים תובעת הקניית מיומנויות לשון והבעה בתוך הקשר תהליכי ההוראה והלמידה של מקצועות הלימוד, הם מבוצעים לעיתים קרובות, בשיעורי לשון בלבד, כתרגילים בעלי גוון מופשט עם הדגמות קצרות. השינוי הנדרש בחינוך ובהוראה הוא שינוי רעיוני ותפיסתי המכוון למימוש מטרות של חינוך מתקדם וחדשני ליותר לומדים והתפתחות מקצועית ליותר מורים ולא כשינוי טכני הבנוי על גימיקים טכנולוגיים בלבד.
חינוך מושכל המכוון לפיתוח חשיבה רבת אפשרויות ייטיב להיעזר באמצעים הטכנולוגיים רבי אפשרויות המצויים במחשבים ולהטמיע תפיסות הוראה ולמידה עדכניות.
בתהליך חינוכי חדשני ניתן להיעזר בטכנולוגיות המחשב בכדי לאתגר, לפתוח ולהכיר עולמות ידע מגוונים בקלות יחסית ולמקד את ההוראה והלמידה בפיתוח חשיבה ובמתן ביטוי לשיקולי דעת.
כך, להגביר אוריינות בכתיבה רפלקטיווית הניתנת בקלות לשכתוב וכן באיסוף מידע למטרות השוואה, ניתוח ועיבוד נתונים.
המחשב מאפשר ללמד איך ללמוד! כיצד לחפש נתונים רצויים, איך לנסח מילות מפתח רלוונטיות, ואיך להבין ולארגן מידע נתון באופן מושגי ורעיוני מתוך שפע הנתונים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya