טכנולוגיה במבחן: בחינה אמפירית של קורסים מתוקשבים ב"פרויקט רוסיה" של האוניברסיטה הפתוחה

ניצה דוידוביץ'. אלעזר לשם . "טכנולוגיה במבחן: בחינה אמפירית של קורסים מתוקשבים ב"פרויקט רוסיה" של האוניברסיטה הפתוחה", מעוף ומעשה (המכללה האקדמית אחוה) , מס' 15 , תשע״ג 2013 , עמודים, 173-206 .

הפיתוחים הטכנולוגיים יצרו מהפכה המציבה אתגר בהוראה במערכות החינוך בכלל ובהוראה האקדמית בפרט. הטכנולוגיה החדשה מחייבת חשיבה מחודשת על המתודולוגיות בהוראה ועל בדיקת האפקטיביות שלהן בתהליך הלמידה של הסטודנטים. המחקר הנוכחי הוא מקרה בוחן אמפירי הבא לבחון האם ובאיזו מידה השימוש בטכנולוגיה השיג את המטרות המוצהרות של פרויקט שבוצע על ידי האוניברסיטה הפתוחה בחבר המדינות העצמאיות (להלן: חמ״ע). בפרויקט זה לקחו חלק 5,075 סטודנטים מ-11 מדינות חמ׳׳ע, בעיקר מרוסיה ומאוקראינה. המחקר בוחן את מאפייני אוכלוסיית המשתתפים בפרויקט, ציפיותיה ומניעיה ללימודים, מידת שביעות רצונה מהלימודים, תרומתו של הפרויקט לה במישור הקוגניטיבי וההתנהגותי (כפי שהדבר בא לידי ביטוי בזיקה ליהדות ולישראל) וכן את נכונותה לעלייה ולרישום ללימודים גבוהים בישראל.

ממצאי המחקר מצביעים על תרומתה הייחודית של ההוראה המתוקשבת שפותחה ע״י האוניברסיטה הפתוחה, כחלק ממערך הלמידה מרחוק, בתחום חיזוק הערכים והזהות הלאומית. הממצאים מצביעים על רמת אפקטיביות משמעותית של תהליך הלמידה המתוקשבת, כאשר הוא בא לידי ביטוי בתחומי הידע, הערכים והמוכנות לשינוי התנהגות. ממצאי המחקר עשויים להוליך לתוצאות לטווח ארוך בשימוש בטכנולוגיה ככלי בהוראה ובלמידה, המאפשר נגישות, זמינות והרחבת מעשה ההוראה-למידה בתחום חיזוק הערכים והזהות היהודית בכלל ובהשכלה הגבוהה בפרט.

למאמר המלא של ד"ר ניצה דוידוביץ

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya