טכנולוגיה בחינוך כמוקד משיכה אפוקליפטי

 יהושפט גבעון. " טכנולוגיה בחינוך כמוקד משיכה אפוקליפטי " מעוף ומעשה , מכללת אחווה 2012, עמודים: 50-71

פרופסור יהושפט גבעון

עיקרו של מאמר זה הוא בחינתם של המאמצים לשלב את הטכנולוגיה הדיגיטלית בחינוך מאז שנות ה 60- . בחינה זו נערכת מנקודת מבטם של מאפייני התנועות האפוקליפטיות לפי מחקריו של יוסף דן . האפוקליפטיקה היא תופעה תרבותית שפרחה בימי הביניים בתרבויותיהן של שלוש הדתות הגדולות שמוצאן באזורנו. תנועות אלה, כך טען דן, סיגלו לעצמן מאפיינים שניתן לגלותם גם בתנועות מאוחרות וחילוניות. מאפיינים אלה קשורים בתפיסת הזמן , בתפיסת השינוי ובתפיסת הלשון שהיו מקובלות בתנועות אלו . בתנועות האפוקליפטיות המאוחרות יותר, התנועות של המאה ה- 20 , התבלט מאפיין נוסף והוא היחס המיוחד לידע וללמדנות. במאמר זה יוצגו טיעונים המצביעים על כך שכל מאפייני התנועות האפוקליפטיות חלים על תופעות רבות המלוות את תחום הטכנולוגיה בחינוך, בעיקר בשנים האחרונות. מטרת זיהוי המאפיינים האפוקליפטיים בתחום הטכנולוגיה בחינוך היא לספק כלים לניתוח המכשולים העומדים בדרכם של החוקרים והמורים בפיתוח התחום כתחום דעת המבוסס על ידע.

חוברת:
הוראה ולמידה בעידן האינטרנט

דף המידע בו נמצא הקישור לקובץ  
טכנולוגיה בחינוך כמוקד משיכה אפוקליפטי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya