טיפוח קומפטנטיות חברתית של הפעוט בגיל הרך

מאת: שרון זהבי
כותבת המאמר נחשפה הן באופן אישי והן בצורה עקיפה) דרך אינפורמציה ששאבה מסטודנטים נוספים)  להעדר לימוד שיטתי של מיומנויות חברתיות בגיל הרך. לדעתה, קיימת הנחה שגויה , על -פיה כישורים חברתיים , בניגוד ליכולת קוגניטיבית ,נרכשים בצורה אוטומטית וספונטנית. זו עשויה להיות הסיבה לכך שבמסגרות - היום השונות , פעילויות רבות מכוונות לעידוד הכישורים הקוגניטיביים בעוד שהפן החברתי מוזנח ולא מטופל בצורה שיטתית ומספקת . בחיבור זו מנסה שרון זהבי להראות את החשיבות שבהפעלת תוכניות לעידוד קומפטנטיות חברתיות בגיל הרך ואת הסכנה הכרוכה בהזנחת פן זה. בחלקה הראשון של העבודה היא מגדירה את המושג : קומפטנטיות חברתית ומציגה  את הקשר בין טמפרמנט הילד לבין כישוריו החברתיים .בחלק השני היא מצביעה  על ההשפעה הפוטנציאלית של המשפחה והמחנכים על הקומפטנטיות החברתית של הילד ולבסוף מציגה סיכום ועמדה אישית .
מה דעתך?

  אשמח לקבל פרטים ביבליוגרפיים של המאמר לצורך עבודה סמינריונית

  פורסמה ב 26/04/2020 ע״י פנינה שתיוי

  לכתיבת ביבליוגרפיה למחקר שאני עורכת בנושא קונפליקטים בין ילדים בגיל הרך אני זקוקה לשנת פרסום מאמר זה, מקום.

  פורסמה ב 23/03/2013 ע״י אגדי שלומית

  גם אני הייתי רוצה לדעת פרטים ביבליוגרפיים

  פורסמה ב 09/05/2016 ע״י מרים רוזן

  ברצוני לקבל פריטים ביבליוגרפיים של המאמר

  פורסמה ב 09/05/2017 ע״י רבקה וסרמן
  מה דעתך?