טיפוח קהילה רחבה של קהילת תלמידים כותבי בלוגים: חשיבות הרצף הרב-שנתי

הניסיון החינוכי מלמד כי חלק מהתלמידים בביה"ס (בעיקר בחטיבות הביניים) שנחשפו בכיתה לכתיבה בעזרת בלוג ימשיכו להתבטא ולכתוב גם אחר שסיימו את לימודיהם באותו שנתון בחטיבה. מכאן המסקנה שמורים יכולים להעצים את התלמידים בהתנסות שיצרו באמצעות בלוגים במהלך השיעור בכיתה. מסקנות ראשוניות אלו מעלה Konrad Glogowski, דוקטורנט בביה"ס לחינוך באוניברסיטת אונטריו בקנדה המלמד כמורה בביה"ס תיכון ובחטיבת ביניים שם. Konrad Glogowski חוקר את כל המכלול של טיפוח קהילות חינוכיות באמצעות בלוגים בביה"ס והוא מדווח לעיתים על מסקנותיו בבלוג המרתק שלו Blog of proximal developmen
Glogowski הגיע למסקנה במחקרו כי טיפוח תלמידים כותבי בלוגים היא פעולה רציפה הנמשכת מעבר לשנת לימודים יחידה.
 Konrad Glogowski רואה חשיבות רבה לטיפוח של קהילת תלמידים כותבי בלוגים בהם נפגשים באופן וירטואלי תלמידים מהשנתון הנוכחי עם תלמידים שהתנסו בכל בשנתונים הקודמים. על פי תפיסתו החינוכית חשוב לטפח בביה"ס קהילה רחבה של תלמידים כותבי בלוגים המאפשרת מפגש בלתי אמצעי בין תלמידים מהשנתונים הקודמים ותלמידים מהשנתונים הקיימים.
 מחנכים אמתיים חייבים להמשיך ולטפח את הקשר עם תלמידיהם הקודמים באמצעות משובים ותגובות בבלוגים שלהם. קהילה וירטואלית אמיתית בביה"ס נמשכת מעבר לזמן הקצוב של שנת הלימודים והמשך הקשר בין המורה לתלמידים מעצים את התלמידים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya