טיפוח פיתוח מקצועי של מורי מורים במחקר ובהנחיית סטודנטים להוראה בעבודות מחקר

Geerdink, Gerda; Boei, Fer; Willemse, Martijn; Kools, Quinta; Van Vlokhoven, Haske. "Fostering teacher educators’ professional development in research and in supervising student teachers’ research", Teachers & Teaching. Nov2016, Vol. 22 Issue 8, p965-982.

מרבית מורי המורים העובדים במוסדות של השכלה מקצועית גבוהה ניצבים בפני תפקיד חדש מאז שהקהילה האירופאית כיוונה לשיפור האיכות הכללית של החינוך. למוסדות שנהגו להתמקד בעיקר בחינוך נוספו מטלות מחקר כעניין מרכזי חדש וחשוב.

על מורי המורים, עקב כך, לרכוש ידע ומיומנויות מחקריים, וכן מיומנויות להנחיית סטודנטים להוראה בכתיבת עבודות מחקר. על מנת להכין אותם לכך, תוכננו פעילויות של פיתוח מקצועי.

במחקר גישוש זה, המחברים חקרו את המידה שבה ארבע פעילויות שונות של פיתוח מקצועי בשלושה מוסדות הולנדיים להכשרת מורים תרמו לידע ולמיומנויות הנדרשים עבור מטלות חדשות אלה.

המחברים ערכו ראיונות עם 12 מורי מורים. בנוסף למספר הבדלים בולטים, הם מצאו התנסויות חיוביות תואמות בכל ארבע הפעילויות. החלפת התנסויות ודיון בסוגיות עם עמיתים נתפסו כחלק המשובח ביותר של כל פעילות.

מחקר זה הניב תובנות הכרחיות בנוגע להבניית פעילויות של פיתוח מקצועי. ברור שעל כל פעילות של פיתוח מקצועי לגבי מחקר להיות עקבית עם הפרקטיקות ועם הדאגות היומיומיות של מורי המורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ידע רב-שכבתי: הבנת המבנה והגילום של בסיס הידע הייחודי של מורי המורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya